Avdeling for geriatri utlyser fast overlegestilling fra. 1.9.22 og ved ev. intern tilsetting kan det bli en ledig LIS3-stilling 

Avdelingen består av ett sengeområde med 23 senger, egen geriatrisk vaktlinje med vakt hver niende helg. Overlegene jobber også i geriatrisk poliklinikk med kognitiv utredning, fallutredning og preoperative vurderinger. Vi har daglig ortogeriatri i ortopedisk avdeling og ukentlig tilsynsvirksomhet ved alderspsykiatrisk avdeling. Avdelingen har avtaler med nevrologisk avdeling på Ahus, alderspsykiatri (Skytta) og OUS for utdanning i geriatri i ny ordning. Legeseksjonen består i dag av 18 legeårsverk fordelt på overleger og leger i spesialisering, inkl. LIS1. 

Ahus har i sin utviklingsplan for 2017-2035, at sykehuset spesielt skal satse på eldremedisin, sammen med kreft, psykisk helsevern og den akutt syke pasienten. Avdelingen bidrar i prosjekter for et mer demensvennlig sykehus og integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov (IHT). I tillegg blir det viktig å styrke samarbeidet med andre avdelinger som behandler pasienter som kan ha nytte av en geriatrisk tilnærming.  

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet innebærer klinisk arbeid på sengepost og i poliklinikk samt deltakelse i avdelingens vaktordning.
 • Det vil være behov for perioder med arbeidssted på annen avdeling, som ortopedi, alderspsykiatri og det kan bli aktuelt med poliklinikk på Kongsvinger på sikt.
 • Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov (IHT), er et nytt tilbud til selekterte pasienter med sammensatte geriatriske tilstander, med behov for oppfølging fra både spesialist- og primærhelsetjenesten. Avdelingen skal øke legeressursene til IHT fra høsten og det kan være aktuelt å knytte den som ansettes til dette i en del av stillingen. 
 • Søker må være villig til å delta i undervisning og veiledning av kolleger og medisinstudenter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker spesialist i geriatri eller lege med kort tid igjen til spesialisering med relevant erfaring fra vakt og poliklinikkarbeid. 
 • Kjennskap til sykehuset og avdelingen vil vektlegges.
 • Erfaring, interesse eller ønske om forskning er en fordel.  
 • Den som søker bes opplyse om det søkes på overlegestilling og/eller den mulige LIS3 -stillingen.    

Personlige egenskaper

 • Jobben krever faglig trygghet og gode samarbeidsevner.  
 • Du må kunne jobbe selvstendig og ha god arbeidskapasitet.
 • Gode kommunikasjonsevner i møte med pasient, pårørende og kolleger er nødvendig for å jobbe i tverrfaglig team.
 • Vi ser etter en som er ivrig i tjenesten, tør å ta ansvar, gjøre nye ting og ønsker å bidra aktivt for å utvikle både seg selv og avdelingen faglig fremover.
 • Hvis du kan kjenne deg igjen i at "skrøpelighet er vår styrke" så håper vi du søker.   

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr varierte, faglige utfordringer i en avdeling i stadig utvikling.
 • Avdelingen har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med blide medarbeidere som stadig prøver å finne ut hva som er viktig for pasienten!
 • I løpet av 2022 får vi en professor i geriatri tilknyttet avdelingen, og med det øker muligheter for og forventning til forskning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Marte R Mellingsæter
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 92449235
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for geriatri
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen