Kort om arbeidsgiver
     

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.

Avdelingen består for tiden av totalt 49 døgnsenger. Det er 21 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.
Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin.

Lungeseksjonen behandler og utreder pasienter med lungesykdommer, først og fremst obstruktive og restriktive lungesykdommer, lungekreft, infeksjoner i lungene, lungeemboli og pneumothorax. På Intensivavdelingen behandles ustabile lungepasienter som trenger overvåkning og ventilasjonsstøtte.
Lungelegene er stasjonert på to steder – Sykehuset i Lillehammer og Avdeling for Habilitering Rehabilitering, Seksjon Granheim.
Lungelegene har ansvar for pasienter på sengepost, egne pasienter på Intensiv, lungepoliklinikk og lungerehabilitering. Lungerehabilitering krever spesielt evne til tverrfaglig samarbeid. Godt samarbeid med andre avdelinger er også vesentlig. 
Vi gjør følgende utredning: Bronkoskopi, UL-veiledet pleuradrenasje, CLE-test,  lungefunksjonsmåling (Flow Volum, Bodybox, Diffusjonskapasitet, Provokasjonstest med Metacholin eller på  tredemølle, FENO, allergiutredning med prikktest,  Cardiopulmonal exercise test, Oxymetri dag/natt, transcutan CO2-måling) , nattlig søvnregistrering med tilpassing av CPAP, utredning og behandling av søvnrelaterte pusteproblemer.
Seksjonen ønsker å legge til rette for faglig utvikling. 
  

Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus utgjør en felles divisjon i Sykehuset Innlandet HF (SI HF). SI HF står foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. Dette vil med stor sannsynlighet også medføre endringer for medisinsk avdeling på Lillehammer.

Det er ledig 100% fast stilling som overlege tilknyttet lungeseksjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Variert arbeid i sengepost, poliklinikk og ved Granheim lungesykehus
 • Spennende vakter i samarbeid med et kompetent bakvaktsteam 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i lungemedisin.
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Systematisk og strukturert
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy faglig standard og spennende arbeidsoppgaver  
 • En region med fantastisk natur, og nærhet til flott turterreng med store muligheter for ski, alpint, jakt, fiske og fjellturer.
 • En kulturby med bl.a. litteraturfestival, jazzfestival (Dølajazz) og flere muséer.  
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Ellen Bøhmer
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41907719
E-post: ellen.bohmer@sykehuset-innlandet.no
Navn: Linda Breidablik
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 48018339
E-post: linda.breidablik@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer, Sykehuset Innlandet HF
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer