Plastikkirurgisk seksjon har 5 overleger. Aktiviteten er nå i stor grad brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling, kirurgisk behandling av hudkreft, postbariatrisk kirurgi og rekonstruktiv kirurgi i samarbeid med andre avdelinger.
Seksjonen er en del av Øre-nese-halsavdelingen. 

Vi får ny poliklinikk høsten 2022 og det planlegges økt aktivitet med mål å kunne gi de tilbud av plastikkirurgisk behandling som er naturlig for Ahus med et befolkningsgrunnlag på 575.000 innbyggere.

Vi søker vikar for overlege fra august/september 2022 til august 2023.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Operasjoner på sykehusets operasjonsenheter i Lørenskog og på Gardermoen eller Ski.
 • Operasjoner i lokalanestesi og poliklinikk på Lørenskog
 • Samarbeid med onkologisk avdeling om pasienter med maligne melanomer
 • Samarbeid med øvrige avdelinger om kirurgisk behandling hvor plastikkirurgisk kompetanse er ønskelig.
 • Vaktordning med 4-5 delt bakvakt som hjemmevakt med kirurgisk LIS i primær tilstedevakt.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i Plastikkirurgi eller søker om godkjenning i nær fremtidspesialist i Plastikkirurgi. 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Søker må ha norsk autorisasjon 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, like å arbeide i et hektisk miljø.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Har helhetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid 
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt. 

 

Vi tilbyr

 • Et engasjerende arbeidsmiljø med nært samarbeid mellom leger, sykepleiere og sekretærer.
 • Samarbeid med sykehusets øvrige avdelinger
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.
 • Sentral beliggenhet kort reisevei fra Oslo.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Martina Moss
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 468 09 453
E-post: martina.moss@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgisk divisjon, Plastikkirurgisk seksjon
Ahus Nordbyhagen, Lørenskog og Ahus Gardermoen
1478 Lørenskog