Kort om arbeidsgiver
Drammen Legevakt har behov for flere leger som jobber på natt,  Er du den vi søker etter?

Legevaktens kjerneoppgaver er å gi helsehjelp til innbyggere og de som til enhver tid oppholder seg i legevaktens nedslagsområde.  Legevakten skal  vurdere og behandle akutt sykdom og  skade, samt behandle pasienter som trenger legehjelp til alle tider av døgnet og året.  Vi har også en Legebil bemannet med lege og sykepleier deler av døgnet.

Lege på natt jobben sammen med 1 legekollega og  4-5 sykepleiere på vakt.  Vakten er kommunal og lønnes med SFS 2305

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet

Arbeidsoppgaver
 • Pasientkonsultasjon
Kvalifikasjoner
 • Det kreves Norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha gjennomført LIS1
 • Vi krever at du har fullført kursene "Akuttmedisin" og "Vold og Overgrepshåndtering"
 • Du må ha erfaring fra legevakt eller allmennpraksis
 • Krav om gode norsk kunnskaper, kreves språkkunnskap tilsvarende B2 (gjelder ikke skandinaviske søkere). Dokumentasjon vedlegges søknaden.
Personlige egenskaper
 • Du må like å jobbe natt
 • Du må være fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet/tilgjengelighet foretrekkes
Vi tilbyr
 • Vi har en  robust og velfungerende legevakt
 • Det er høy aktivitet på vaktene
 • Drammen Legevakt har et  godt arbeidsmiljø du vil trives å jobbe i
 
Om arbeidsgiveren:
Drammen Legevakt har et nedslagsfelt på ca 140 000 innbyggere og har totalt rundt 100 000 henvendelser i året.  Vår visjon er på være Norges ledende legevakt når det gjelder kompetanse, ledelse og organisasjon, slik at brukerne av legevakta har en opplevelse av at legevakta tilbyr en tjeneste av høy kvalitet.

For ansettelse i stillinger hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenester kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før ansettelse, jfr helse og omsorgstjenesteloven §5-4.  Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stillingen, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
 
Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drammen kommune
Kontaktperson
Navn: Hilde S. Fosnæs
Tittel: Avdelingsleder medisinsk avdeling
E-post: hilde.s.fosnaes@drammen.kommune.no
Arbeidssted
Rosenkrantzgata 17
3018 DRAMMEN