Kort om arbeidsgiver
Ved Klinikk for medisin, Avdeling for medisinske leger er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder fra 1.9.2022.

Vi søker etter:
 • En motiverende og tydelig leder som skal være med å drifte og utvikle avdelingen, og være god på samhandling med de andre avdelingslederne i klinikken.
 • En leder som representerer det indremedisinske fagområdet internt og eksternt mot våre samarbeidspartnere.
 • En leder som er i stand til å tenke strategisk, som inspirerer til engasjement, er samhandlings- og samarbeidsdyktig, kreativ og har høy integritet.
 • En som liker utfordringer, har høy arbeidskapasitet og som er interessert i personaloppfølging og personalutvikling.
Sykehuset har felles akuttmottak med observasjonsplasser og intensivsenger.
Akuttmottaket driftes av klinikk for medisin og har tett samarbeid med klinikk for anestesi og kirurgi.

Klinikk for medisin har 80 akuttmedisinske senger fordelt på fire sengeposter. Det er stor poliklinisk aktivitet i medisinsk poliklinikk og senter for kreftbehandling. Avdelingen har per dags dato 28 overleger og 34 leger i spesialisering og er i dag godkjent som utdanningsinstitusjon innen geriatri, gastroenterologi, kardiologi, lunge, generell, infeksjon, hematologi og akutt og mottaksmedisin.

Avdelingsleder er del av klinikkens ledergruppe og rapporterer til klinikkleder.

Ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Fag-, personal- og økonomiansvar for avdeling leger
 • Ansvar for den medisinsk faglige tjenesten på avdelingen
 • Koordinerende ansvar for den medisinsk faglige behandlingskjeden på avdelingen/klinikken
 • Etablere rutiner for god pasientbehandling i samarbeid med annet personell
 • Ansvar for utarbeidelse av mål og handlingsplan for avdelingen
 • Følge opp klinikkens arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i samarbeid med andre medarbeidere
 • Opplæring og internundervisning av LIS
 • Følge med i faglig utvikling slik at avdelingen er på høyde med de krav som stilles til god faglig medisinsk standard
 • Medansvar for ivaretakelse av HMS-arbeid
 • God pasientdokumentasjon og god aktuell registrering
 • Ansvar for oppfølging av kvalitetsparametere som rapporteres til myndighetene
 • Ha en aktiv rolle i utvikling av klinikkens ledergruppe

Den som ansettes må
 • Samarbeide godt med egne ansatte, øvrig ledere og personell, og andre faggrupper
 • Bidra til å utvikle godt samarbeidsmiljø internt og eksternt
 • Delta i lederteammøter og er fleksibel og endringsdyktig i forhold til avdelingens og sykehusets overordnede målsetting
 • Være lojal og arbeider etter sykehusets grunnleggende verdier
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i indremedisin
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Relevant ledererfaring fra tilsvarende avdelinger i sykehus vektlegges
 • Gjerne erfaring med forbedringsarbeid
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper
 • God evne til samhandling og kommunikasjon
 • Evne til relasjonsbygging
 • Personlig egnethet
Vi tilbyr
 • Ledertrening og kompetanseutvikling
 • Handlingsrom for å utvikle avdelingen
 • Lønn etter avtale
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.
Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Mette Garvoll
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 922 88 309
Arbeidssted
Diakonveien 12
0370 OSLO