Kort om arbeidsgiver

Hjertemedisinsk avdeling søker overlege til en fast stilling ved seksjonen Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning.

Stillingen er tilknyttet legeenheten ved Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning. Stilingen inneholder klinisk virksomhet og inntil 50% delegerte administrative oppgaver.

Hjertemedisinsk avdeling leverer høyspesialiserte akutt- og intensivfunksjoner til hele landsdelen. Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning har ansvaret for å ivareta og videreutvikle avdelingens forpliktelser innen akutt- og intensivmedisin. Legeenheten består av hjertemedisinske spesialister som har hoveddelen av sitt arbeid ved medisinsk intensiv, samt avdelingens LIS da disse er sentrale for akuttberedskapen ved sykehuset. Det er nødvendig med tett samarbeid med øvrige seksjoner i Hjertemedisinsk avdeling for utdanning og vaktfunksjoner, samt drift av medisinsk intensiv, hjertelab, sengepost og poliklinikk. Det er et tilsvarende samarbeid med Medisinsk klinikk om indremedisinsk utdanning og bemanning av vaktlag.
 
Medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning er i en oppbyggingsfase. Det er derfor viktig at overlegene ved seksjonen bidrar og tar selvstendig initiativ til fagutvikling for leger og sykepleiere, utdanning av intensivleger og organisering av virksomheten internt og eksternt. Av denne grunn følger en betydelig andel administrative oppgaver med stillingen. Hoveddelen av arbeidet på dagtid og vakt vil være klinisk rettet ved medisinsk intensiv, samt regelmessig arbeid ved hjertemedisinsk poliklinikk. Det forventes at overlegen i løpet av 2 - 3 år kvalifiserer seg til intensivlege etter europeisk pensum.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter
 • Deltagelse i vakt
 • Utvikling av egen kompetanse innen kardiologi og intensivmedisin ·         
 • Delegerte administrative oppgaver som er nødvendige for drift, fagutvikling, utdanning og organisasjonsutvikling inntil 50% av arbeidstiden
 • Bidra aktivt i avdelingens forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Delta i opplæring, utdanning og undervisning
 • Bidra til å ivareta forpliktelsene som UNN har overfor UIT
 • Bidra til vedlikehold og utvikling av avdelingens kvalitetssystemer og registre
 • Bidra til at samarbeid i avdelingen sikrer rekruttering og stabilitet i alle yrkesgrupper 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være spesialist eller nær-spesialist i kardiologi
 • Ha særlig interesse for kardiologisk akutt- og intensivmedisin og organisasjonsutvikling

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Velutviklet systemforståelse og gjennomføringsevne
 • Engasjert og initiativrik
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig høyt nivå med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Tiltredelse etter avtale
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Bjørnerud Rønning
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90786787
Navn: Geir Heggelund
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47371717
Navn: Andreas Harald Kristensen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93025904
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø