Kort om arbeidsgiver

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggaten 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

 

Vår allmenpsykiatriske poliklinikk ligger i Nydalen. Poliklinikken er inndelt i fire enheter: en gruppeenhet og tre enheter fordelt på bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker. Hver enhet har ca 14 fagstillinger. I tillegg kommer seksjonsledelsen med merkantile tjenester. 

Vi har nå ledig fast stilling for overlege, i spesialiteten psykiatri. Stillingen vil være tilknyttet enhet Sagene med mulighet for å delta i spesialisert fagteam for traumelidelser, nevropsykologiske tilstander, bipolar lidelse eller eMestring. Det er også planer om å opprette et spesialisert fagteam for spiseforstyrrelser.

Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise, alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av vurdering/utredning og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Rettighetsvurdering av henvisninger
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Valgfri deltagelse i vaktordning ved DPS døgn

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. LIS ved slutten av sitt spesialiseringsløp kan komme i betraktning.
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet forventes
 • Evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn i hht OUS overenskomst
 • Ukentlig internundervisning
 • Mulighet for deltagelse i forskningsprosjekter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Christine Therese Bull Bringager
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23023300
E-post: uxchng@ous-hf.no
Navn: Tone Bergerud
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 23023300
E-post: sbbetk@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Nydalen DPS 
Gullhaugveien 12
0484 Oslo