Kort om arbeidsgiver

Vi har et ledig vikariat for lege i spesialisering innen gynekologi og obstetrikk (LIS2/3) fra 15.08.22 til 15.08.23.

Vi søker etter lege som har erfaring eller interesse for obstetrikk/gynekologi og som vurderes godt egnet for å jobbe videre med faget. I tillegg til egnethet for spesialiteten, vil personlig initiativ, gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig vektlegges.

Fødeavdelingen har ca. 1500 fødsler pr. år. Sykehuset har nyfødt intensiv avdeling. Vi håndterer de fleste former for risikosvangerskap og fødsler fra uke 28.

Vi har stor poliklinisk og dagkirurgisk aktivitet. Gynekologisk avdeling har 6 senger. Sykehuset har DaVinci-robot som gynekologisk seksjon benytter.

Vi har 8-delt vakt for overlege og 9-10-delt vakt for lege i spesialisering. Begge sjikt har tilstedevakt i avdelingen. Både forvakt og bakvaktsjikt vurderes utvidet i nær fremtid.

Fødeavdelingen, gynekologisk sengepost og operasjonsavdelingen ligger i Skien. Poliklinikk og dagkirurgi ligger i Porsgrunn. Vi har også sporadisk poliklinisk aktivitet på Notodden.

Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av
arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være
fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på
en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et
eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin
vaksinasjonsstatus. Uten denne informasjon vil arbeidssøker være diskvalifisert
til stillingen. 

Arbeidsoppgaver

 • Dagtid og vaktarbeid som lege i spesialisering innen gynekologi og obstetrikk

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig norsk autorisasjon som lege
 • Fullført turnustjeneste som er godkjent i Norge

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for spesialiteten
 • Initiativrik
 • Gode samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe selvstendig 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i en seksjon i utvikling
 • Faglig og tett samarbeid
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anja Stokke
Tittel: Stabsstøtte kir klinikk
Telefon: 35004323
Navn: Stig Alexander Hill
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 004799539436
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon gynekologi, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien