Kort om arbeidsgiver
Jobbe som allmennlege i Sandefjord kommune!
 
Lunden kommunale fastlegekontor er nyetablert i 2022. Her jobber tre fast ansatte allmennleger som er i spesialisering, og en LIS1. Nå opprettes 3 nullhjemler på kontoret. De nye lokalene med 7 legekontorer er nyoppusset og åpner opp i september 2022. Legekontoret har helsesekretærer og sykepleiere som kjenner driften og den eksisterende pasientpopulasjonen godt gjennom mange år. Alle i personalet bidrar in i et mangfoldig trivelig arbeidsmiljø. Det legges til rette for faglig fordypning, og kreativ vekst, i et tverrfaglig fellesskap. Kontoret er godt utstyrt med datasystemet Info Doc og alt det som hører til et moderne legekontor.

Det er mangel på fastleger i Sandefjord og erfaring tilsier at nullister fyller seg opp fort. Andre leger i Sandefjord som har startet med nulliste har fått fulle lister innen et par uker.

 
 Betingelser:
-          Stillingene utlyses med svært gode betingelser for en periode på inntil 3 år, hvor kommunen har driftsansvar og dekker alle driftsutgifter, også utover basistilskuddet. Det kreves ikke noe innskudd for overtakelse av praksis.
-          Etter endt periode forventes det at legen selv overtar driftsansvaret på egnet lokalisasjon.
-          Listelengde kan diskuteres. Listetak på 1000 pasienter.
-          ALIS avtale for leger i spesialisering.
-          Det er mangel på fastleger i Sandefjord og erfaring tilsier at nullister fyller seg opp fort. Andre leger i Sandefjord som har startet med nulliste har fått fulle lister innen et par uker. For å sikre inntekt i startfasen;
- Er det mulig med redusert åpningstid og samtidig annen deltidsstilling.
- Tilbys en kombinasjon med offentlig allmennmedisinsk legearbeid.
- Inntil 500 pasienter på listen beholder legen basistilskuddet selv.
-          Veilederansvar ovenfor mindre erfarne kollegaer.
-          Deltakelse i kommunal legevakt.
 
Oppstart 1. september eller etter avtale.
 
Kvalifikasjoner
-          Gjennomført LiS1 eller turnustjeneste etter gammel ordning, og norsk autorisasjon med full refusjonsrett
-          Spesialistgodkjenning i allmennmedisin, være under spesialisering eller være godkjent allmennlege etter gammel ordning
-          Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
-          Erfaring fra allmennmedisin vil bli vektlagt
-          Annen relevant spesialitet vil telle positivt
-          Flerspråklighet teller positivt
-          Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges før signering av kontrakt
 
Kontaktpersoner:
Frida Doksrød kommuneoverlege kliniske tjenester 91847127
Martha Lamøy kommuneoverlege 47901947
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Alfrida Doksrød
Tittel: Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig)
Telefon: 91847127
E-post: Alfrida.sofie.doksrod@sandefjord.kommune.no
Navn: Eli Hansen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 976 48 411
Navn: Martha Christin Lamøy
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 920 40 284
Arbeidssted
Sandefjordsveien 3
3202 SANDEFJORD