Bydel Østensjø har 39 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 12 legesentre. Bydelen har nå ledig hjemmel ved Bryn senter legekontor med oppstart etter avtale, men ønskelig med snarlig tiltredelse. Hjemmelen er planlagt flyttet til Bryn senter legekontor fra Dr. Hovinds legekontor på Bogerud. Flytting vil finne sted før ny fastlege overtar hjemmelen.

Bryn senter legekontor er lokalisert i Helsebygget på Bryn senter i Østensjøveien 79. Legekontoret tilbyr lyse og trivelige lokaler og godt faglig samarbeid. Kontoret består pt. av tre fastleger og en gynekolog med driftsavtale. Etter flytting av hjemmel vil det være fire praktiserende fastleger ved kontoret. Legekontoret ble etablert i 2010 og er et veldrevet og godt organisert kontor med erfarne fastleger og stabilt personale. Legekontoret har godt utstyrt laboratorium. Det er enkel adkomst til kontoret med gode parkeringsmuligheter og kollektivtransport.

Nåværende listelengde er 1200. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets samarbeidsavtale. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål tas med til intervju.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste eller legearbeid for prioriterte pasientgrupper må påregnes inntil 7.5 time/uke
 • Deltakelse i legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon uten begrensning. Gjennomført turnustjeneste eller tilsvarende
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter egen avtale med bydelen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Det er ønskelig at kandidaten har interesse for å samarbeide med bydelen i ulike prosjekter og samfunnsmedisinsk planarbeid
Vi tilbyr
 • En flott mulighet til å etablere seg som fastlege i en attraktiv bydel
Vår visjon: Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!

Bydel Østensjø ligger sør øst i Oslo, og grenser til Østmarka med turveier, badevann og lysløyper, som gir mange muligheter for tur- og friluftsliv, sommer og vinter. Bydel Østensjø skal tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov, innenfor bydelens ansvarsområder. Samskaping og innbyggerinvolvering benyttes som metoder for å tilby innbyggerne tilpassede tjenester. Les mer om bydelen her: www.bydel-ostensjo.oslo.kommune.no og www.facebook.com/bydelostensjo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkere føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Østensjø
Kontaktpersoner
Navn: Ingvild Grøndalen
Tittel: Fastlege
E-post: post@brynmed.no
Navn: Hans Gerhard Hovind
Tittel: Fastlege
Telefon: 48276686
E-post: hans.gerhard.hovind@gmail.com
Navn: Anita Jeyananthan
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21802180
Hjemmeside
Arbeidssted
Bryn senter legekontor
Østensjøveien 79
0667 OSLO