Kort om arbeidsgiver

2 x 100 % fast overlegestilling

Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har ledige stillinger som overlege.

Det er ønskelig med bred pediatrisk erfaring og forståelse. En må ha evne og vilje til å tilegne seg nye fagområder og drive faglig utvikling og opplæring innenfor disse.

Barne- og ungdomsklinikken har cirka 2 500 innleggelser årlig, herav 350 på nyfødtintensiv. Det er cirka 13 000
polikliniske konsultasjoner. Sykehuset har cirka 3000 fødsler årlig, og
klinikken har en aktiv og avansert neonatologisk virksomhet. Vi behandler
pasienter med gestasjonsalder ned til 28 uker. Klinikken dekker alle
pediatriske subspesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi et
eget team fra barne- og ungdomspsykiatrien. Barne- og ungdomsklinikken har egen
forskningsgruppe.

Vi ønsker oss dedikerte søkere og kan tilby et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert
pasientgrunnlag.

Foreløpig rekrutteringsprosess:
Førstegangsintervjuer blir avholdt torsdag 9. juni 2022
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid, inkl. vaktarbeid ved barne- og ungdomsklinikkens barnemottak, døgnområde, poliklinikk og nyfødtintensiv
 • Du vil også bidra til utdanningstilbudet i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i barnesykdommer
 • Søker må beherske norsk/skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Søker må være positiv og mestre endringer i en travel hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode formidlingsevner
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter 
 • Trives med arbeid i team så vel som selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel
 • Samarbeidsorientert, strukturert og løsningsorientert 
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø, dyktige medarbeidere, bredt og variert pasientgrunnlag
 • Tilstedeværende sekundærvakt pt 10-delt
 • Egen nyfødt tertiærvakt 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristian K. Kjærnes
Tittel: ass. avdelingssjef
Telefon: 419 33 339
Navn: Jane Larsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 478 84 161
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken
Kalnesveien 300
1714 Grålum