Kort om arbeidsgiver
Kreftavdelingen har nå ledig LIS - vikariat i blodsykdommer. 
 
Kreftavdelingen har ansvar for behandling av kreft- og blodsykdommer for befolkningen i hele Østfold og Akershus syd. Pasienter og pårørende forventer høy kunnskap og oppdatert behandling og diagnostikk. Avdelingen etterstreber og har mål om utstrakt forskningsvirksomhet for å ligge i front og komme pasientene til gode. Vi har tilgang til PET CT. Nye behandlingsmetoder er tatt i bruk - CMS, iverksettelse av hjemmebehandling med antibiotika og et innovasjonsprosjekt med blodprøvetaking hjemme, er eksempler på dette. Det jobbes nå med planleggingen av et eget kreftsenter hvor hematologi er integrert. Vi etterstreber et godt samarbeid med de ulike profesjoner og yrkesgrupper som til sammen utgjør kreftavdelingen. Det samme gjelder for våre øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.

Kreftavdelingen har en poliklinikk hvor det også gis medikamentell behandling, en sengepost med 26 senger fordelt på 3 sengetun, hvorav 9 senger er tiltenkt hematologi. Dessuten Senter for Lindrende behandling, som har rådgivende virksomhet både på og utenfor sykehuset. Totalt 14 årsverk overleger, hvorav 5 for hematologi, og 10 årsverk Leger i spesialisering, hvorav 2 for hematologi.

Søknader vil bli behandlet fortløpende og stillinger kan bli besatt før søknadsfristen utgår. 

Vi ser frem til å høre fra deg! 

Arbeidsoppgaver

 • Primærvaktsystem med tilstedevakt dag, kveld og helgevakt 
 • Akutt hematologi, poliklinikk og postarbeid

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege  
 • Må være i besittelse av språkkunnskaper som er nødvendig for en forsvarlig yrkesutøvelse, jf. bestemmelsene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven
 • Erfaring fra hematologi/ indremedisin er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Faglig dyktig og engasjert i å videreutvikle fagområdet  
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team     
 • Fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig  
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et meget dynamisk miljø 
 • Et meget godt faglig miljø, dyktige medarbeidere og variert pasientgrunnlag 
 • Nært samarbeid med regionavdeling - Oslo Universitetssykehus  
 • Unik mulighet til å være med på å videreutvikle en kreftavdeling med store visjoner for fremtiden 
 • Arbeidsplass med sentral beliggenhet ved E6
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Øyvind Krohn Tennøe
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 975 28 400
E-post: Oyvind.Krohn.Tennoe@so-hf.no
Arbeidssted
Hematologisk seksjon
Kalnesveien 300
1714 Grålum