Kort om arbeidsgiver

Er du på jakt etter nye jobbutfordringer og har erfaring med basal eksponeringsterapi?
Vi søker etter en dyktig og engasjert overlege til vår døgnpost i Sandefjord.

DPS Vestfold, Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har
tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på
ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 25 overlegeårsverk og 13 leger i spesialisering,
samt 38 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter hvorav en BET-post, en psykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg to seksjoner for
kontortjeneste. 

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål
for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar i
flere. 

Allmennpsykiatrisk døgnpost i Sandefjord har 6 sengeplasser og benytter en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal
Eksponeringsterapi (BET). Vi har en tverrfaglig gruppe som består av overlege,
lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog under spesialisering,
sykepleiere/vernepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen psykisk
helse. Alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og
jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller
tvungent vern. Seksjonen har et tett samarbeid med andre seksjoner ved DPS Vestfold, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i
pasientens hjemkommune ved behov. DPS Vestfold har også etablert et poliklinisk
BET-team. Du kan lese mer om seksjonen og behandlingsmetode her. 

Stillingen innebærer deltakelse i felles vaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet), vaktordningen er for tiden 16-delt.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Behandlingsansvar
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i internundervisning
 • Bistå seksjonen og avdelingen i psykologfaglig spørsmål

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra arbeid med Basal eksponeringsterapi (BET) i døgnpost vil være en styrke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverderup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Tonje Reinsberg Bakkane
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97097134
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk Døgnpost, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord