Kort om arbeidsgiver
Vestby sykehjem søker deg som ønsker å jobbe innen et bredt medisinsk fagfelt. Vestby sykehjem er et kommunalt sykehjem med 104 plasser. Sykehjemmet har korttidsavdeling med rehabilitering og langtidsavdelinger innen somatikk, psykiatri og demens. Sykehjemslegen er organisatorisk- og fysisk plassert på Vestby sykehjem. Sykehjemmet har totalt 2 legestillinger i henholdsvis 100- og  40% stilling, og LIS1-lege i 20% stilling.

Sykehjemsmedisinen er i endring, pasientene har økende sykdomsbyrde, er voksne i alle aldergrupper og det er en større involvering av pårørende. Sykehjemsarbeid innebærer å behandle og følge opp pasienter i et tverrfaglig miljø med øvrig helsepersonell. Vi søker deg som ønsker å være pådriver til å videreutvikle vår pasientbehandling. Vi tror på et faglig sterkt tverrfaglig miljø.

Sykehjemmet ligger på Randem, ca. ti minutter fra sentrum og Vestby stasjon, med god bussforbindelse og egen parkeringsplass for ansatte.

Velkommen til Vestby!
 
Arbeidsoppgaver;
 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • Samtaler med pasienter og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legemiddelgjennomgang
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenester og andre helseinstitusjoner
 • Internundervisning og veiledning
Dine kvalifikasjoner;
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Vi søker hovedsakelig etter lege, gjerne spesialist innenfor geriatri eller allmennmedisin.
 • Det vil også være aktuelt å ansette en lege som er ferdig med LIS 1 tjeneste og som ønsker å gå inn i et spesialiseringsforløp
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til helselovgivningen
Personlige egenskaper;
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode relasjonelle evner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi kan tilby;
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktig lønn, etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Firmahytte på Sjusjøen
Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Vestby kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aud Palm
Tittel: Resultatområdeleder
Telefon: 64 98 24 20 / 415 31 370
E-post: aud.palm@vestby.kommune.no
Navn: Bente Authen
Tittel: Fagkoordinator
Telefon: 64 98 24 20
E-post: bente.authen@vestby.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestby sykehjem
Randembakken 5
1543 VESTBY