Lege søkes til Unicare Steffensrud as.
Vi har for tiden inntil 100% stilling ledig.  Stillingen kan etableres som kombinasjonsstilling med mer fleksibel arbeidstid, arbeidssted og med mulighet for digital samhandling. 

Unicare Steffensrud er en kompetansebedrift på Innlandet og en profesjonell helseaktør, med 127 ansatte. Vår bedrift er lokalisert  på Bøverbru  i Vestre Toten Kommune- 20 min. fra Gjøvik. Vi  etablerer i disse dager en egen avdeling for dagrehabilitering  på Gjøvik.
Unicare Steffensrud  har avtale med Helse Sør Øst (HSØ), HELFO og regionens kommuner. Vi tilbyr spesialisert tverrfaglig rehabilitering i tillegg til andre trenings- og helsetjenester. Vårt hovedoppdrag er å levere spesialisttjenester på vegne av HSØ til mennesker med behov for rehabilitering innenfor følgende kategorier:
Arbeidsrettet rehabilitering, brudd og slitasjeskader, kreft, hjerneslag/ervervet hjerneskade og nevrologi.
Unicare Steffensrud er et datterselskap av Unicare Norge. Unicare Norge har et godt etablert legenettverk på tvers av sine enheter lokalisert over store deler av Norge.

Som lege/spesialist hos oss forventes det at du aktivt tar del i ledelse og veiledning av våre tverrfaglige rehabiliteringsteam. De tverrfaglige teamene har som mål å jobbe helhetlig rundt pasient/bruker - slik at pasienten kan nå egne mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen. Vi jobber bevisst med en å motivere pasient/bruker til selvstendighet og aktiv deltakelse, for å øke egen livskvalitet etter endt opphold.

Våre tverrfaglig team består av legespesialist, nevropsykolog, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, ergoterapeut, logoped, idrettspedagog og ernæringsrådgiver.

Vår lege/spesialist innehar det medisinskfaglige ansvaret ved enheten, og er en viktige rådgivere for øverste ledelse i spørsmål om utvikling og strategisk retning for vår bedrift. 

Vi intervjuer fortløpende.

Les gjerne mer om vår rehabiliteringssenter her: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-steffensrud

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk arbeid, medisinskfaglige vurderinger og samarbeid i våre tverrfaglige rehabiliteringsteam.
 • Bidra til å styrke ressurser og muligheter for pasienter med sammensatte helseutfordringer. 
 • Journal- og epikrisearbeid.
 • Undervisning, opplæring og veiledning.
 • Samhandling med eksterne samarbeidspartnere både på individ og systemnivå
Ønskede kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjerne relevant spesialistgodkjenning
 • Leger med interesse for rehabiliteringsfeltet oppfordres til å søke
 • God generell IKT-kompetanse.
 • Tilfredsstillende muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide selvstendig.
 • Tilfredsstillende formidlings-, og kommunikasjonsevner - både skriftlig og muntlig.
 • Engasjeres av å dele kompetanse, og aktivt med i tverrfaglige fora, både eksternt og internt.
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige rammebetingelser
 • Vi kan tilby et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger.
 • Dagarbeid uten vakter og helgearbeid. 
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Faglig utvikling og mulighet for arbeid med ulike prosjekter og/eller forskning. 
 • En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser.
 • Gode personalrabatter og pensjonsordning.
 • Gratis medlemskap ved vårt treningssenter Steffensrud Aktiv.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare
Kontaktperson
Navn: Ann Kristin Rebne
Tittel: Daglig leder
Telefon: +4790891876
E-post: ann.kristin.rebne@unicare.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Vestre Totenveg 1530
2846 BØVERBRU