Kort om arbeidsgiver
Lege i spesialisering psykiatri fast stilling og vikariat – ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Lege i spesialisering psykiatri, fast stilling og vikariat ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
 
Voksenpsykiatrisk avdeling inngår i Klinikk psykisk helse og rus sammen med BUP Vest, Alderspsykiatrisk avdeling og Senter for psykofarmakologi. I tillegg til klinisk virksomhet har avdelingen forskningsaktivitet i samarbeid med bla UiO.
 
Avdelingen er godkjent for alle 5 år av spesialistutdanningen i psykiatri etter gammel ordning, og dekker hele LIS 3 utdanningen etter ny ordning.
Enhetene er organisert i tverrfaglig team. Stillingene inngår i 13 delt vaktturnus på døgnenhetene med tilstedevakt.
 
Alle stillingene er ledige f.o.m 01.09.2022 med mulighet for forlengelse for vikariat. Ved søknad bes du gjøre oppmerksom på om du interessert i vikariat eller fast stilling.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Turnus/LIS 1
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Positivt engasjement og god arbeidskapasitet
 • Norsk autorisasjon
 • Grunnleggende datakunnskaper
Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.


Vi tilbyr
 • Godkjent 5-årig utdanningsprogram for leger i spesialistutdanning i psykiatri
 • Ukentlig klinisk veiledning
 • Omfattende teoretisk utdanningsprogram
 • Internt undervisningsopplegg innen ulike fordypningsområder
 • Lønn som LIS
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
Sykehuset ligger i nærheten av Vinderen med alt av kollektiv- og servicetilbud.

På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober og kantine.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju. 
Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Gunvor Tveter
Tittel: Overlege
Telefon: 22 02 98 00
Navn: Wenche Tveit
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 02 98 00 / 94 17 72 92
Arbeidssted
Forskningsveien 7
0373 OSLO