Bydel Alna har 2 ledige fastlegehjemler ved Brynklinikken fastlegesenter.
 
Det er 1 fastlegehjemmel på fulltid (100%) som har pasientliste med listetak 1 080 og p.t. 869 pasienter på listen.
Den andre fastlegehjemmelen er en deleliste (50%) som har total pasientliste med listetak 1 400 og pasientlisten er p.t. på 1 200 pasienter.
 
Listetak for fastlegehjemler evalueres fortløpende i dialog mellom fastlege og bydel, og kan være gjenstand for endring i fremtiden dersom forhold skulle tilsi det.
 
Legesenteret består av fem fastleger og er samlokalisert med to spesialister i psykiatri. Legene deler på ulike roller i drift av senteret. Legesenteret er organisert som et aksjeselskap der legene eier en like stor andel hver. Det er veldrevet og godt organisert med tre helsesekretærer. Legesenteret deltar i pilotprosjekt med primærhelseteam som varer til mars 2023. Det er ansatt sykepleiere i prosjektstillinger i denne perioden. Prosjektet fokuserer på hvordan leger, sykepleiere og andre medarbeidere kan samarbeide for å levere helsetjenester av enda bedre kvalitet, og å yte gode og helhetlige helsetjenester til pasientene. Det er stort fokus på å jobbe tverrfaglig og teambasert.
 
Det er knyttet egne prosjektmidler til prosjektet, og ifm dette testes finansieringsmodellen driftstilskudd ut. Dette innebærer at fastlegene har fast konkurransedyktig næringsinntekt, i tillegg avsatt midler med næringsinntekt for ferieavvikling, kurs og evt sykefravær, dette gjelder frem til mars 2023.
 
Legesenteret ble pusset opp i 2021, og er godt utstyrt med en moderne lab, i tillegg stort møterom med digitalt konferanseutstyr. Lokalene er lyse og trivelige. Lokalene ligger ved kollektivknutepunktet Brynseng.  Det benyttes per i dag Webmed journalsystem som er integrert mot HelseNorge samt Convene betalingssystem. Det er tilgjengelig mulighet for videokonsultasjoner og e-konsultasjoner.

Arbeidsoppgaver
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver i åpen og uselektert allmennpraksis.
 • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver kan pålegges med inntil 7,5 t/i uken av bydelen.
 • Deltakelse i legevakt.
 • Oppfølging av pasienter i henhold til lov- og avtaleverk.
 • Internt samarbeid, inkludert delaktighet i kontorets drift og administrative oppgaver.
 • Kvalitetsarbeid i henhold til lov- og avtaleverk.

Kvalifikasjoner
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering i allmennmedisin.
 • Arbeidserfaring fra allmennmedisin vil bli tillagt vekt.
 • Vant med selvstendig medisinsk arbeid i en hektisk hverdag.
 • Krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven.

Personlige egenskaper
 • Høy faglig kompetanse.
 • Personlig egnethet og høy motivasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner, språkforståelse og formidlingsevne.
 • Evne til å arbeide grundig, strukturert og effektivt.
 • Gode samarbeidsevner overfor kolleger og hjelpepersonell.
 • Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid.
 • Ønske om å bidra til legesenterets videre utvikling.

Vi tilbyr
Betingelser for overtakelse av fastlegehjemmelen må avtales med nåværende praksisinnehavere i tråd med sentrale avtaler. Nye leger må inngå i et økonomisk og faglig fellesskap med kolleger i praksisen, og inngå internavtale. Den individuelle fastlegeavtalen inngås med bydelen. Fastlegeforskrift og øvrig lov- og avtaleverk, samt avtaler mellom Legeforeningen og Oslo kommune legges til grunn.
 
Ved ønske om ytterligere opplysninger om legesenteret kan kontaktperson oppgitt i annonsen kontaktes.
 
Kun søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Autorisasjon og attester medbringes til intervju.
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
 
Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø med erfarne kolleger. Sterkt fagmiljø.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Bydel Alna er dynamisk og utviklingsorientert, vi har ca 49 000 innbyggere og ca. 1320 årsverk. Det er stor variasjon i levekår. Bydelen har det økonomiske og administrative ansvar for tjenester og tilbud innen pleie og omsorg, lokalsamfunnsutvikling, helse, barnehager, barnevern, sosialtjeneste, bolig, fritid og kultur.
Bydel Alna ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for kompetente, selvstendige, kvalitetsbevisste og engasjerte medarbeidere.

Les mer om 
Bydel Alna

Lønnstabell for Oslo Kommune
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Alna
Kontaktpersoner
Navn: Sohail Aslam
Tittel: Fastlege / daglig leder
Telefon: 986 10 196
Navn: Philip Benz
Tittel: Ansvarlig fastlegeordningen
Telefon: 97559474
E-post: philip.benz@bal.oslo.kommune.no
Arbeidssted
Brynklinikken fastlegesenter
Østensjøveien 36
0667 OSLO