Kort om arbeidsgiver

Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Intensivavdelingen, Avdeling for Thoraxanestesi,Thoraxintensiv, Smertesenteret, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utdanning. Klinikken yter anestesiservice innen generell kirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, gynekologi/obstetrikk, øyekirurgi, ØNH/kjevekirurgi, barnekirurgi, thoraxkirurgi, smertebehandling og intensivmedisin. Klinikken har ca 50 overlegestillinger og 22 LIS- hjemler.

Vi har ledig D-stilling som kan søkes av LiS og spesialister i anestesiologi. Prosjektbeskrivelse som beskriver hva forskningstiden skal brukes til må foreligge på søknadstidspunkt. Avdelingen vil prioritere søkere som fremlegger prosjektbeskrivelse som tar sikte på at søker på sikt skal fullføre doktorgrad. Søkere med forskningsprosjekter som ikke er del av doktorgradsløp kan også søke, men vil prioriteres ned ift. prosjekter som har planlagt doktorgrad som utgangspunkt.

Stillingen skal stimulere til forskning i avdelingen vil stillingsinnehaver vil derfor ha 50% fordypningstid i maksimalt 2 år. Det forventes derfor at stillingsinnehaver søker om forskningsmidler for å fullføre evt. doktorgrad i prosjektperioden.

Tiltredelse etter avtale, vennligst oppgi to referanser i søknaden. Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Arbeidsoppgaver

 • 50% av arbeidstiden vil være avsatt til klinisk arbeid som anestesilege og 50% til forskning. Avsatt tid til forskning vil kun gjelde i 24 måneder fra tilsetningstidspunkt.
 • Deltagelse i avdelingens kliniske drift med oppgaver knyttet til variert anestesiologisk og postoperativ virksomhet inkludert vaktarbeid.
 • Teambasert arbeid i akutt og elektiv virksomhet.
 • For LiS vil klinisk tjeneste omfatte rotasjon til alle fagområder relevant for universitetssykehustjeneste i løpet av cirka 24 måneder. Spesialister vil tilknyttes en eller flere seksjoner avhengig av avdelingens behov.
 • Den som tilsettes vil få en personlig veileder og delta i avdelingens regulære utdanningsprogram, som omfatter opplegg for utdanning både etter ny og gammel ordning for LIS utdanning.

Kvalifikasjoner

 • Minst 2 års anestesierfaring. Spesialister kan også søke.
 • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Faglig engasjement
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Norsk autorisasjon og attester må foreligge og legges frem på forespørsel

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid og veiledning
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Åsa Susanne Askim
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72575722
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for anestesi og intensivmedisinAnestesiavdelingen - leger, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim