Kort om arbeidsgiver
Om Tyrilisenteret i Molde
Vil du være med å starte et helt nytt senter for rusbehandling i Molde? Tyrilisenteret i Molde er en nyetablert behandlingsenhet som skal åpne sommeren 2022. Enheten skal etter avtale med Helse Midt-Norge RHF ha 20 døgnbehandlingsplasser for mennesker med rusmiddelavhengighet. Enheten gir tilbud til kvinner og menn i alle aldere. Enheten holder til i  lokaler sentrumsnært i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 45-49. Det vil være rundt 25 medarbeidere ved enheten.

Tyrili jobber recoveryorientert hvor pasientens personlig og sosial utviklingsprosess legger rammene for tiltak. Det ligger et sterkt fokus på positiv identitet. Motivasjon og mestring vektlegges sterkt for å nå målet om å leve et selvstendig liv som en deltaker i samfunnet. Felleskap og samhandling med medpasienter og ansatte som utviklingsarena er utgangspunktet for den miljøterapeutiske rammen i våre behandlingsenheter. Alle enhetene i Tyrili har tverrfaglig kompetanse bestående av lege/psykiater, psykolog/psykologspesialist, helse- og sosialfaglig personell, samt fagutdannede arbeidsledere. Arbeidet organisert i tverrfaglige team rundt pasienten. Du kan lese mer om vår behandlingsmodell her: https://www.tyrili.no/behandling/ 

Om stillingen 
Stillingen inngår i tverrfaglige team med psykologer, psykiater og behandlere med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Du vil samarbeide tett med de tverrfaglige behandlingsteamene som jobber sammen med pasientene om problemer knyttet til rus, sosiale forhold, psykisk og fysisk helse. Tilbudet er individuelt tilrettelagt med fellesskap som ramme for behandlingen. Behandlingstilbudet har som mål å gi trening og mestring i de utfordringer som vil møte pasientene i livet etter behandlingen.

Vi søker etter lege 100% fast stilling. Redusert stillingsstørrelse kan diskuteres ved behov eller ønske.

Kvalifikasjoner 
 • Må minimum ha godkjent legeautorisasjon med full forskrivningsrett
 • Spesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin er en fordel, men ikke et krav
 • Må beherske skandinavisk språk tilfredsstillende både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • Faglig og personlig trygghet
 • Samarbeidsevne; man må trives med å jobbe i team og gjøre kollegaer gode
 • Engasjement og endringsoptimisme
 • God struktur og evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet, egenskaper og egeninteresser vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig medisinsk ansvar for pasienten
 • Utredning og behandling av pasientene som er i døgnsbehandling
 • Ha det overordnede ansvaret for pasientenes fysiske helse
 • Samarbeid med pasientens fastlege, samt evt. DPS, avgiftningsavdeling og LAR
 • Innkomstsamtaler med nye pasienter for å kartlegge helse og behov
 • Delta i utformingen av den enkelte pasients behandlingsplan
 • Samarbeid med apotek, forordne medikamentell behandling

Vi tilbyr 
 • Et spennende, utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Gode rammer for kompetanseutvikling, utdanning og veiledning
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fellesgoder som ferieboliger og permisjonsordninger
 
Tiltredelse: Snarlig
Lønn: Etter gjeldende avtale
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tyrilistiftelsen
Tyrilisenteret i Molde
Kontaktperson
Navn: Berit Kalgraff
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 41047627
E-post: berit.kalgraff@tyrili.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tyrilisenteret i Molde
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 45-49
6412 MOLDE