Kort om arbeidsgiver
FAST STILLING
Vi har ledig 100% stilling som lege ved sykehjem i Lillestrøm kommune. Er du interessert i sykehjemsmedisin og ønsker å bidra i vårt fagmiljø er du velkommen til å søke.

Avhengig av søkermasse kan stillingen fylles med alt fra flere mindre stillinger opptil full stilling, 100%. Fastleger som ønsker en kommunal bistilling oppfordres også til å søke. Ved evt. interne ansettelser vil vikariat(er) bli ledige. Det vil være mulig å ta vakter på Nedre Romerike KAD.

Lillestrøm kommune har totalt 7 sykehjem med langtidsavdelinger og 2 store korttidsavdelinger, interkommunal lindrende enhet og interkommunal KAD. Eksakt arbeidsted for stillingen(e) er ikke avgjort og kan variere noe over tid. Legene på sykehjem er organisert i egen seksjon sammen med legene ved KAD, per dags dato totalt 11 årsverk.

SOMMERVIKAR
For å sikre en god ferieavvikling er det aktuelt å ta inn ferievikar gjennom sommeren, 20 – 100%.
 
Ber om at du i søknaden presiserer om du søker på sommervikariat, fast stilling eller begge deler. Videre hvor stor stilling som ønskes og om evt. ledig vikariat vil være av interesse.

Arbeidsoppgaver
 • Klinisk legearbeid: Mottak, diagnostikk, behandling, oppfølging og utskrivelse
 • Journalføring
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Kommunikasjon med pasienter og pårørende
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten
 • Bidra i internundervisning
Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege i Norge
 • Fullført turnustjeneste/LIS 1
 • For fast stilling gjelder at søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege, under spesialisering i allmennmedisin, evt. villig til å starte spesialisering         i  allmennmedisin, eller ha annen relevant godkjent legespesialitet.
 • Må beherske norsk (evt. annet skandinavisk språk) skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med relevant arbeidserfaring.
 • Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Faglig oppdatert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Bidra til et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass med mulighet for utvikling 
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Ved behov, tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin med utdanningsplan og veiledning av spesialist i allmennmedisin.
 • Dagjobb med fleksitid
 • Regelmessig internundervisning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Kontaktperson
Navn: Peter Paulsen Chankour
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797675919
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET