Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe med folkehelse rettet mot byutviklingsspørsmål og miljøfaktorer som påvirker folkehelsa?

Trondheim kommune ved Miljøenheten har ledig en fast 100 prosent stilling for samfunnsmedisiner med interesse for byutvikling.
Kommunelegen innenfor miljørettet helsevern jobber for en byutvikling som gir en helsefremmende by som motvirker sosial ulikhet i helse.

Kommunelegen vil i tillegg til faste oppgaver innen miljørettet helsevern bidra inn i et samfunnsmedisinsk fagnettverk i og få oppgaver knyttet til andre områder i kommunen. Stillingen vil by på variasjon og gi gode muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Miljøenheten har om lag 50 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning og landbruk.

Miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen, og arbeider med holdningsskapende arbeid og forvaltning innen klima, forurensning, miljørettet helsevern/folkehelse, naturforvaltning og landbruk. Miljøenheten er organisert under kommunens tjenesteområde for næring, samferdsel, klima og miljø.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling, rådgivning, informasjon og kommunikasjon innenfor miljøfaktorer og folkehelse knyttet til byutvikling i Trondheim. 
 • Spesielt ansvar for Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. 
  • Kartlegging og overvåking av miljøfaktorer som påvirker folkehelsen
  • Miljø og helse i byutviklingen. 
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner inngår i dette arbeidet.
 • Oppgaver tilknyttet interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern med Malvik, Melhus og Midtre Gauldal (vertskommuneavtale).
 • Oppgaver inn mot andre områder i kommunen.
 • Delta i samarbeidsforum for samfunnsmedisinerne i kommunen og kommunens folkehelsegruppe.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis med spesialitet i samfunnsmedisin
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Generell kunnskap om offentlig forvaltning
 • Interesse for aktuelt lov- og forskriftsverk
Leger som er under spesialisering eller som ønsker å starte spesialisering i samfunnsmedisin kan også komme i betraktning. Likeså leger med bred samfunnsmedisinsk erfaring som mangler spesialiteten.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi ser etter en person som:
 • er samfunnsengasjert
 • brenner for fagfeltet og er nysgjerrig på andre fagfelt
 • er løsningsorientert og tydelig
 • er utadvendt og har gode samarbeidsevner 
 • er strukturert og har gjennomføringsevne
 • evner å skape engasjement
 • ansvarsfull 
 • har initiativ og pågangsmot 
 • gode kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • Et spennende faglig miljø med utfordrende og viktige strategiske oppgaver
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitidordning
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Fredrik Kvitvang
Tittel: Miljøsjef
Telefon: 41220588
Navn: Thea Berg Lauvsnes
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 93423780
Arbeidssted
Tinghusplassen 3
7013 TRONDHEIM