Kort om arbeidsgiver
Ved Vikersund Legekontor er det innen selvstendig næringsdrift en ledig fastlegehjemmel, samt mulighet for opprettelse av en ny hjemmel.

Total listestørrelse ved kontoret er 1950. Den ledige hjemmel har 800 listepasienter. Gjenværende lege ønsker å redusere sin liste til 800 pasienter. Det vil derfor ved denne endringen kunne være ledig to hjemler med 600 pasienter på hver liste. Disse vil kunne økes til 800 pasienter på hver liste når legene ønsker dette.

Vikersund Legekontor har moderne lokaler og består i dag av to fastleger og to legesekretærer. Kontoret er utstyrt med moderne laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi. Journalsystem: Infodoc, med planlagt overgang til Pridok høsten 2022. Alle legekontor i kommunen vil få samme EPJ, noe som vil lette og kvalitetssikre arbeidet ved vikarfunksjon og legebytte.

Betingelser for inngåelse i praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende regelverk. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Det er pliktig deltakelse i Ringerike interkommunal legevakt som har helt nye lokaler og moderne drift i tilknytning til Ringerike sykehus. Hjemmelen kan bli tilknyttet kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer per uke.

For en bedre fastlegehverdag tilbyr vi
- Tilrettelegging for gjennomføring av LIS3 i allmennmedisin gjennom ALIS ordningen
- Stimulerende og støttende kommunalt fagmiljø
- Etableringstilskudd
- Dekning for inntil to tverrfaglige samhandlingsmøter med kommunal omsorgstjeneste, lokalsykehus og NAV per år
- Dekning av kostnader til utdanning som kursdager, velledningsaktivitet, og praksiskompensasjon ved fravær relatert til dette

Formelle kvalifikasjonskrav
- Norsk legeautorisasjon
- Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig

Krav og ønsker til deg
- Engasjement og interesse for allmennmedisin
- God klinisk vurderingsevne
- Gode kommunikasjonsferdigheter
- Evne og vilje til samarbeid både internt med kolleger, ansatte og ovenfor andre samarbeidsaktører
- Pasientorientert, systematisk og pålitelig arbeidsstil
- Interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid

Annet
I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven §20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder før tiltredelse

Søknad
Du kan søke på stillinger uten å opprette brukernavn/passord, men da blir ikke CV'en din lagret, og du må legge den inn på nytt dersom du skal søke på stillinger senere. Det kan være en fordel å opprette bruker om du skal søke på flere stillinger, dette gjør du ved å trykke på «ny bruker» under oversikten over ledige stillinger, eller når du søker på en stilling.

Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Søkere som ikke oppgir begrunnelse blir ikke vurdert for konfidensiell behandling, og vil bli oppført på offentlig søkerliste. Modum kommune praktiserer mer-offentlighet, og det skal derfor tungtveiende grunner til for at vi kan unnta søkere til stillinger i kommunen fra offentlighet. Dersom begrunnelsen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vær oppmerksom på at e-poster fra Modum kommune i forbindelse med rekrutteringsprosessen kan ligge i mappen søppelpost/spamfilter/uønsket.

OBS! Svindlere har laget en falsk login-side, hvor de ber brukere av EasyCruit om å logge inn med sin BankID. Vi ber dere være spesielt oppmerksomme og IKKE oppgi noen form for bankinformasjon ved innlogging til EasyCruit. Visma EasyCruit vil ALDRI be om bank-ID ved pålogging. Ta kontakt med support.easycruit@visma.com om dere mistenker svindel.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Modum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bjørn Olav Fischer
Tittel: Fastlege Vikersund Legekontor
Telefon: +47 90891920
E-post: bjorn.olav.fischer@vikersundlegekontor.nhn.no
Navn: Pål Steiran
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 40808991
E-post: pal.steiran@modum.kommune.no
Arbeidssted
Rådhusveien 1
3370 VIKERSUND