Kort om arbeidsgiver

Vi har 1 ledig fast stilling som LIS 2/3 innen kardiologi/gastroenterologi/generell indremedisin ved Medisin øvre Telemark.

Oppstart etter avtale med avdelingsleder. 
Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av søkerne som foreligger.

Avdelingen har 26 senger i felles sengepost og i tillegg tekniske senger i felles overvåkingsavdeling. Velutstyrt medisinsk poliklinikk med cytostatika poliklinikk og dialyseenhet. Sykehuset Telemark Notodden er lokalsykehus for kommunene i Midt-, og Vest-Telemark med et befolkningsgrunnlag på ca. 44 000.
Sykehuset har 24/7 akuttberedskap i kirurgi, ortopedi, indremedisin, psykiatri, anestesi/intensiv, radiologi og laboratoriefag. Dagtilbud i gynekologi.

Arbeidsoppgaver

 • Generell indremedisin.
 • Vaktarbeid, sengepost, inklusiv intensiv/overvåkingsenhet.
 • Etter hvert poliklinikk ved klinikkens seksjoner (hjerte, nyre, lunge, gastro, hematologi og infeksjonsmedisin).
 • Aktiv deltakelse i avdelingens internundervisning.  
 • Veiledning av LIS 1.   

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført og godkjent LIS 1/turnustjeneste.
 • Erfaring og interesse for akuttmedisin vil bli vektlagt.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Læringsmål innenfor generell indremedisin. Læringsmål for Lis 2/3 i stor grad innenfor gastro/hjerte/lunge, samt nyre og hematologi. Samarbeid med Skien må påregnes.
 • Avdelingen har et aktivt og engasjert fagmiljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling og forskning.
 • Varierte arbeidsoppgaver og god tilgang til prosedyrelæring.
 • Samtlige overlegestillinger ved medisinsk avdeling er besatt av spesialister i generell indremedisin. I overlegestaben er det grenspesialister i hjertesykdommer, nyresykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer og hematologi. To av overlegene ved medisinsk avdeling har doktorgrad.
 • Egen veileder.
 • Kurs og fordypningsdager.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Anne Olaug Aase
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 91790375
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk leger Notodden, Sykehuset Telemark HF
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden
Søk på stillingen