Kort om arbeidsgiver
Gjøvik kommune har 30 000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik som har ca 4000 studenter, har sykehus og et mangfoldig næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk-, og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.

Gjøvik kommune har nå ledige fastlegehjemler ved Gjøvik legesenter. 

Gjøvik Legesenter er et kommunalt drevet legesenter i Gjøvik sentrum, med tilhold i store og gode lokaler.

Legesenteret er velutstyrt og har dyktige og erfarne helsesekretærer. Legesenteret bruker CGM Journal

Legesenteret har 7 fastleger, hvor alle er selvstendig næringsdrivende med 8.2 avtale, dvs at kommunen drifter legekontoret og har personalansvar for hjelpepersonell. En lege er LIS3 / ALIS.

De vakante hjemlene er for selvstendig næringsdrivende leger med listelengder på 1000-1100 pasienter. 

Legesenteret har 4 ledige hjemler, og søker nå etter nye leger. Alle de 4 ledige hjemlene er pr dato betjent med vikarleger. Tiltredelse etter avtale.

Kjøp av pasientliste (goodwill):
Dersom lege ønsker å eie pasientlisten selv forhandles goodwill med fratredende lege ihht ASA4310.

Dersom lege ikke ønsker å eie pasientlisten selv vil kommunen kunne forhandle om å kjøpe pasientlisten fra fratredende lege. Ny lege vil da kunne arbeide på pasientlisten uten etableringskostnader i en 8.2-avtale. 

Arbeidsoppgaver:
 • Utøvende legetjenester som fastlege i følge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt med tilhold på Gjøvik Sykehus etter gjeldende avtaler. 
 • Ingen tilpliktet bistilling ved oppstart.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret ved ferie og annet fravær
Kvalifikasjoner:
 • Det søkes etter lege med interesse for allmennpraksis.
 • Søker må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin (LIS3/ALIS).
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt med rett til refusjon fra Helfo.
 • Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Krav om godkjent politiattest 
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten/allmennpraksis er en fordel.
Vi kan tilby:
 • Et allmennlegemiljø med både unge leger i ALIS-forløp og erfarne spesialister i allmennmedisin.
 • Detaljerte ALIS-avtaler som beskriver spesialiseringsforløpet og hva det gis tilskudd til og utgiftsdekning for.
 • Veiledning fra spesialist i allmennmedisinog samt løpende supervisjon i klinisk hverdag.
 • Kommunen har egen stilling for utdannelsesansvarlig kommunelege. 
 • Ved næringsdrift kompensasjonsordning for fravær grunnet barns sykdom.
 • Kommunal tilsetting med fastlønn / fastlønn med andel av omsetning som alternativ til privat næringsdrift.
Unntatt offentlighet må begrunnes:
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik kommune
Gjøvik legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Eidsvik
Tittel: Tjenesteleder helse
Telefon: + 47 941 61 355
Navn: Laila Lambrecht
Tittel: Utdanningsansvarlig kommunelege
Telefon: + 47 997 03 963
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjøvik Legesenter
Fahlstrøms plass 1
2815 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image