Kort om arbeidsgiver

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Det er ledig stilling som overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Oslo universitetssykehus. Oppstartsdato er 01.10.2022. Rotasjon og tjenestetid ved avdelingens enhet på Rikshospitalet og Ullevål må påregnes ved behov.
Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes

Arbeidsoppgaver

 • Den som tilsettes skal ha et felles ansvar for å delta i hele behandlingssløyfen for våre pasienter, dvs. utredning, behandling og oppfølgning i avdelingen, samt poliklinisk virksomhet.
 • Stillingen er tillagt deltakelse i postoperativ- og intensivbehandling i avdelingens enheter.
 • Den som tilsettes må påregnes å delta i administrativt og organisatorisk arbeid knyttet til pasientbehandling.
 • Det forventes at den som tilsettes deltar i forskningsarbeid og undervisning, og det er ønskelig med dokumentert erfaring fra dette.        
 • Operativ virksomhet vil inngå etter avdelingens behov i samråd med den som tilsettes. Stillingen er pt tillagt vakt etter tjenesteplan.

Kvalifikasjoner

 • Søker må være autorisert lege i Norge. Dokumentert og oppdatert kirurgisk kompetanse innen avdelingens spissfunksjoner vil bli vektlagt.
 • Godkjent spesialist i thoraxkirurgi, eller tilsvarende. Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, evne til god kommunikasjon og personlige egenskaper.
 • Vi ønsker en person med forskningserfaring og vedvarende interesse for faglig fordypning.

Vi tilbyr

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • Tilsetting skjer på vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Vi legger stor vekt på arbeidsmiljø og har nulltoleranse for mobbing og trakassering
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Arnt Eltvedt Fiane
Tittel: Avdelingsleder, overlege
Telefon: 95979074
Arbeidssted
Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien
0455 Oslo