Kort om arbeidsgiver
2 ledige hjemler som næringsdrivende fastlege ved Legetorget Lillehammer DA. Legetorget er en smågruppevirksomhet, har et godt fellesskap og holder til sentralt i Lillehammer. Legetorget har lyse og romslige lokaler i Nymosvingen 6, og har tilgjengelige garasjeplasser hvis ønskelig. Sentret er veletablert med gode rutiner, og stabilt hjelpepersonell. Legesentret bruker PriDok som journalsystem. Legesentret består av 3 fastlegehjemler, 2 helsesekretærer og en sykepleier.

Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende med fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Forskrift om fastlegeordningen, og gjeldende avtaleverk for øvrig regulerer kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen. Legesentret har p.t. ikke veiledningsansvar for kommunens LIS1- kandidater, eller ansvar for daglegevakter, men dette kan endres etter en intern evalueringsprosess i kommunen. Lillehammer kommune ønsker spesielt å tilrettelegge for gode spesialiseringsløp gjennom etablering av ALIS-avtaler der kompensasjon for redusert pasientliste vil være et sentralt element. Det ble i mai 2022 innført en rekke rekrutterings og stabiliseringstiltak i fastlegeordningen i Lillehammer kommune. Det er muligheter for å fastlønn i inntil 2 år med mulighet for forlengelse. Oppstart er ønsket så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver
Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk
Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt etter avtale

(vaktbelastningen er lav med cirka 80 leger tilknyttet den interkommunale legevakten).
Det er p.t. ikke tilpliktet andre kommunale oppgaver til hjemmelen
Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær

Kvalifikasjoner
Påbegynt spesialisering i allmennmedisin eller spesialist i allmennmedisin
Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
Rett til trygderefusjon
Krav om godkjent politiattest
Behersker norsk språk godt - både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
Legesentret søker positive og fleksible kollegaer som kan bidra til å skape et godt miljø
Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt
Søkere må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst  
Søkere må være tilpasningsdyktig, trives med et høyt arbeidstempo, og jobbe effektivt i en til tider hektisk hverdag
Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr
Lillehammer kommune er innstilt på å inngå individuell oppstartsavtale med nye hjemmelsinnhavere.
Fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende eller med fastlønn i inntil 2 år som ALIS
De som tildeles fastlegehjemmelene må forplikte seg til å gå inn i den eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene
Faglig fellesskap og gode kolleger
Faglig oppdatering og videreutvikling
Dyktige helsesekretærer
Økonomiske betingelser avtales med dagens hjemmelsinnhavere i tråd med gjeldende avtaleverk (ASA 4310, SFS 2305 og ASA 4301).
Listetaket er p.t. på henholdsvis 800 og 750 pasienter
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lillehammer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Brose
Tittel: Daglig leder, Legetorget legesenter
Telefon: 48199908
Navn: Camilla Møllerløkken Østensen
Tittel: Tjenesteområdeleder
Telefon: 45433522
Arbeidssted
Nymosvingen 6,
2609 LILLEHAMMER