Kort om arbeidsgiver

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser er en spesialisert områdepoliklinikk under Seksjon for personlighetspsykiatri
ved Oslo Universitetssykehus. Vi arbeider etter en tverrfaglig modell, med individual- og gruppeterapi,
adjuvant kroppsorientert terapi, kostveiledning, måltidsrettet terapi og
somatisk oppfølging. Teamet består av 9,3 fagstillinger.  Poliklinikken har en klar psykodynamisk forankring, hvor kunst og kreativitet spiller en sentral rolle i behandlingen. Opptaksområde
er Osloregionen. 
Poliklinikken tar imot pasienter fra 16 år. Vi har nå et ledig  vikariat  i 100 % stilling, i et år, med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Stillingen inngår ikke i vaktordning, kun dagtid.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å sikre kartlegging av pasienters somatiske helse og planlegging av den nødvendige somatiske oppfølging under behandlingsforløpet, heri inngår etablering av samarbeid med pasientens fastlege.
 • Somatisk oppfølgingsansvar for pasienter i ustabil fase.
 • Deltagelse i tverrfaglig team.
 • Psykoedukativt arbeid sammen med klinisk ernæringsfysiolog/psykolog.
 • Mulighet for psykoterapiforløp individuelt/gruppe.
 • Undervise og veilede internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Cand.med. Norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS 1 / turnustjeneste.
 • Ønskelig med spesialistgodkjenning i relevant spesialitet, men ikke et nødvendig krav.
 • Ønskelig med klinisk erfaring med spiseforstyrrelser / psykiatri

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du: 

 • Har interesse og evne til samarbeid på tvers av ulike faggrupper/miljø
 • Er ansvarsbevisst, strukturert, nysgjerrig, fleksibel og selvstendig
 • Har interesse for somatikk og psykisk helse i forhold til spiseforstyrrelser.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med kollegial veiledning og veiledning i team
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et velkomstprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et engasjerende og godt fagmiljø
 • Et godt og spennende arbeidssted med et unikt samarbeid i et tverrfaglig  team med høy faglig kompetanse.
 • Tjenesten er tellende for nyspesialiteten «Allmennmedisin», med læringsmålene ALM 055 og ALM 085
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Andreas Anker Hviid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91670823
E-post: b25502@ous-hf.no
Navn: Åse Minde
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91771096
E-post: asemin@ous-hf.no
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser
Sognsvannsveien 21
0372 Oslo