Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en sjøsamisk kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen ligger rundt den indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Nærmeste by og flyplass ligger i Vadsø 50 km fra Varangerbotn og det er 1 ½ times kjøring til Kirkenes flyplass som har flere daglige direktefly til Oslo.

Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. 

Tana og Nesseby er nabokommuner med felles legetjenester for de to kommunene.

Det er nå ledig fastlegestilling med kontorsted Nesseby med snarlig tiltredelse.

I legesamarbeidet arbeider det for tiden 7 fastleger i hel- og deltidsstillinger.

Arbeidet er svært variert og den store avstanden til sykehus medfører også behandling av mer akutte problemstillinger enn det som ofte er alminnelig i allmennpraksis, blant annet under innleggelse på sykestue. Tana legesenter samarbeider tett med Tana sykestue, som er i samme lokale som legestasjonen. Sammen med ambulansetjenesten er Tana legesenter og Tana sykestue ansvarlig for akutt medisinsk beredskap. Vi har gjennom dette samarbeidet et godt utstyrt helsesenter.  Det er fokus på et tett fagligsamarbeide i kollegiet for å utveksle erfaring og kunnskap med hverandre. Samtidig er vi opptatt av å ha et godt tverrfaglig samarbeid med bl.a. NAV, kommunal rus- og psykiatritjeneste, hjemmetjeneste, jordmor, fysioterapeuter og frisklivssentral.

Mer informasjon:  https://943505527.webcruiter.no/Main/nb-no/Recruit/Odvert/4524435808#/view/4524435808
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tana kommune
Kontaktperson
Navn: Lillian Saua
Tittel: konst. virksomhetsleder
Telefon: 46400341
E-post: lillian.saua@tana.kommune.no
Arbeidssted
Nesseby legekontor
Nyborg
9840 VARANGERBOTN