Kort om arbeidsgiver

100 % dagstilling for lege i spesialisering 2-3 - 1 års engasjement
Er du LIS og ønsker spesialisering i nyremedisin ser vi frem til din søknad!

Stillingen passer også godt til ALIS som trenger et år på sykehuset.

Stillingen er organisert i nyremedisinsk avdeling under klinikk for medisin. Klinikken har ansvar for diagnostikk og behandling av våre pasienter innen 9 fagområder. Det er høy aktivitet i vårt arbeidsmiljø, med 60 000 polikliniske konsultasjoner og 17 000 innleggelser planlagt per år. Totalt har avdelingen 160 senger, og i tillegg står intermediær- og intensivsenger til avdelingens rådighet.

Nyremedisinsk avdeling tilbyr varierte arbeidsoppgaver i et nesten nytt sykehus. Avdelingen disponerer en sengepost på 9 senger, samt en dialyseenhet med 20 plasser.
I tillegg driver vi to dialyse-"satellitter", en i Moss og en i Askim. I tilknytning til dialyseenheten ligger nyremedisinsk poliklinikk med ca. 4000 konsultasjoner per år. Dialyseaktiviteten er blant de høyeste i landet, med over 15 000 behandlinger per år. Stor sykepleierdrevet poliklinikk (recipient-utredninger, donor-utredninger, hypertensjon, infusjoner, PD og annet). Vi har et stort fokus på hjemmebehandling, både HD og PD. Per i dag har vi 25 pasienter i PD og 6 pasienter i hjemme-HD. Avdelingen utreder og behandler alle sykdommer relatert til nyrefaget. Stor aktivitet og spennende utfordringer. Tett samarbeid mellom overleger, LIS-leger  og sykepleiere. Nærmest daglige diskusjoner om problemstillinger av enhver art mellom overleger og LIS-leger.

Legebemanningen består av fire LIS og ni overleger. Stillingen vil være på nyremedisinsk. Det er snakk om dagvisitt på dialyse, poliklinikk på nyre og legevisitt på sengepost, med god supervisjon fra overleger. Har du interesse for indremedisin er dette en flott start i karrieren!
Vi ønsker økt fokus på forskning, og leger med vitenskapelig kompetanse/Phd vil møte stor forståelse, i samarbeide med en entusiastisk forskningsavdeling.

Avdelingen har et hyggelig og engasjert fagmiljø og samarbeider godt med sykepleiergruppen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Legevisitt dialyseavdelingen og sengepost
 • Polikliniske oppgaver på nyrepoliklinikk  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring som LIS 1 eller A-LIS
 • Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes godt
 • Vi vektlegger interesse for forskning

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til å arbeide selvstendig og ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Spennende og godt fagmiljø
 • Studiedager i turnus, mulighet for kurs 
 • Tilrettelegging for forskning og fagutvikling
 • Velferdsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Jakob Jørgensen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 413 02 018
Navn: Wilma Hamstra
Tittel: Rådgiver
Telefon: 980 04 662
Navn: Astrid Eri-Montsma
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 452 11 969
Arbeidssted
Nyremedisinsk avdeling
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM