Kort om arbeidsgiver
Hakadal legekontor, 28km nord for Oslo S, er i dag en 5-lege praksis med ca. 5.900 pasienter tilknyttet legekontoret.
Gjenværende leger har lang erfaring som fastleger og kan påta seg å være veiledere. Legesenteret er godt utstyrt og velfungerende. Det er flinke, hyggelige, stabile og hjelpsomme medarbeidere som har god kjennskap til pasientene og driften av legekontoret. Det er et veldig godt arbeidsmiljø med godt samarbeid legene i mellom og med helsesekretærene. Legene deltar i smågruppe med legene ved et annet legekontor. Legekontoret har en trygg og god økonomi. 

Kommunen har ansatt egne leger til sykehjem og helsestasjon i tillegg til kommuneoverlege, så det er for tiden ingen offentlige oppgaver tilknyttet fastlegehjemlene.
 
Nittedal kommune har sin egen legevakt som i utgangspunktet bemannes av eksterne leger og de fastleger som ønsker å delta,  men fastlegene må dekke opp vakanser. 

Det er nå 17 fastleger i kommunen, i tillegg 1 turnuskandidat.
Det er hhv. 900 og 1350 pasienter på de 2 ledige fastlegehjemlene.
Betingelser for overtakelse av praksis avtales med praksisinnehaverne.

Organisering:
Kommunal beredskapsordning på dagtid. Kollegial fraværsordning. Lokal smågruppe som det er mulig å bli medlem av.
Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.

Tildelingen skjer ellers i henhold til Fastlegeforskriften og Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke, og det er pliktig deltakelse i Nittedal legevakt.

Lege som ansettes, må være  under spesialisering i allmennmedisin og forplikte seg til å fullføre spesialisering eller allerede spesialist i allmennmedisin, jfr. Forskrift om kompetansekrav for leger.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Nittedal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Irene Teslo
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 918 31 941
E-post: irene.teslo@nittedal.kommune.no
Navn: Tore Farnes
Tittel: Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Telefon: 926 54 615 / 67 07 32 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Grindbråtan 1
1484 HAKADAL