Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 3 flotte hjemler for fastleger i Sandefjord!

Kun 1t 30min fra Oslo!

Sandefjord kommune satser på fastlegene sine og har vedtatt flere gode stimuleringstiltak både for de som ønsker å kjøpe hjemmel eller prøve seg i et vikariat.
 
Sandefjord kommune satser på legetjenester og søker alltid å utvikle tilbudet til vår befolkning, dersom denne stillingen blir besatt finnes det andre stillinger i kommunen, både faste og næringsdrivende. Så send inn en søknad om du ønsker deg til solskinnskysten så kontakter vi deg!
 
Om kommunen
Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.

Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt. Vi har 3 kommuneoverleger hvor 2 jobber direkte med å utvikle legetjenestene.
 
Økonomisk støtte:
Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen skaffer veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at du kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis.
 
Sandefjord kommune har også ekstra støtteordninger for fastlegeordningen utover dette:
 
-          Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd til deg.
-          Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år.
-          Forsterket basistilskudd per listepasient, som reduserer arbeidsbelastningen ved ønske om lavere pasientliste
-          Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen
-          2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
-          Svært gunstig ALIS avtale med bla praksiskompensasjon ved kurs, økt tid til veiledning, bedre dekningsgrad av kurs utover det man får av fondene osv.
 

LEDIGE HJEMLER:
Annen etasje legesenter: 
legesenteret ligger rett inntil sentrum og er et 5-legesenter. Gangavstand til tog og buss-stasjon. 
 
 • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale.
 • Listestørrelsen er på maks 1350 pasienter
 • Legehuset har velordnet økonomi
 
Legene Nord:
legesenteret er et 6-legesenter og ligger bare 5 min gange fra tog og buss-stasjon. Helsehus med flere helstilbydere, treningssenter, røntgensenter og apotek.
 • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale.
 • Listestørrelsen er på maks 800 pasienter
 • Legehuset har velordnet økonomi
 
Legene Syd:
legesenteret er et 4-legesenter og ligger bare 5 min gange fra tog og buss-stasjon. Helsehus med flere helstilbydere, treningssenter, røntgensenter og apotek.
 • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale.
 • Listestørrelsen er på maks 1150 pasienter
 • Legehuset har velordnet økonomi
 
Legehuset Sandefjord:
legesenteret ligger idyllisk til på Kilen brygge og er et 3 legesenter med LIS1. 10min gang fra tog og buss. 
 • Utlysningen gjelder ledig fastlegehjemmel med oppstart etter avtale.
 • Listestørrelsen er på maks 900 pasienter
 • Legehuset har velordnet økonomi
 
Søknadsfrist: fortløpende
Oppstart: etter avtale 
 
 
For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen kontakt:
Kommuneoverlege (Fastlegeansvarlig) Martha Christin Lamøy tlf. 92040284
Kommuneoverlege (ALIS ansvarlig) Frida Doksrød tlf. 91847127
 
Hjemmelsinnehavere:
Annen etasje legesenter: Junicel S.M. Schønning  94481898
Legene Nord: Ragnhild Gravdal 92088051
Legene Syd: Christina Von Dem Borne 91742119
Legehuset Sandefjord: Karoline Gylthe-Kellgren 92267166
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandefjord kommune
Kontaktperson
Navn: Martha Christine Lamøy
Tittel: Kommuneoverlege (Fastlegeansvarlig)
Telefon: 92040284
Arbeidssted
,
3208 SANDEFJORD