Kort om arbeidsgiver

Vår seksjonsleder velger etter flere år som leder nå å jobbe pasientnært som overlege, vi søker derfor hennes etterfølger.

Senter for kreft og blodsykdommer er organisert i Medisinsk klinikk, og dekker tilbudet innen onkologi, hematologi og spesialisert palliasjon for Vestfolds 240.000 innbyggere. Senteret har ansvar for pasienter med de fleste onkologiske og hematologiske diagnoser i alle sykdomsfaser. Innen spesialisert palliasjon har vi også pasienter med ikke maligne diagnoser.

Vi har nå flyttet inn i ny sengepost, poliklinikk bygg og Akuttsenter. Hele sykehusets bygningsmasse er fornyet. Senter for kreft og blodsykdommer har sengepost og poliklinikk i nybygd areal i tilknytning til hverandre. Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av Helse Sør-Øst RHF og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

Seksjonen har totalt 14 overlegestillinger og 2 LIS-stillinger. Vi har ni overleger i onkologi og fire spesialister i hematologi. Den palliative driften har overlege i palliasjon, to fastleger i rotasjonsstillinger, og fra denne våren også 50% overlege anestesi tilknyttet. Hematologiske og onkologiske overleger har felles 8-delt vaktordning med tilstedevakt til kl 19 på hverdager og kl 16 i helg. Utenom disse tidene betjenes hjemmevaktordning

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har personal-, økonomi- og medisinskfaglig ansvar innenfor egen seksjon
 • Seksjonsleder rapporterer til avdelingssjef og inngår i avdelingens ledergruppe
 • Stillingen byr på spennende utfordringer og krever engasjement for å få til forbedringer og lede seksjonen i henhold til medisinsk utvikling

Kvalifikasjoner

 • Det vil bli lagt vekt på at søkeren har erfaringsbakgrunn som tilsvarer seksjonens behov og at han/hun har gode samarbeidsevner.
 • Administrativ utdannelse og ledererfaring er ønskelig
 • Det er ønskelig at du er spesialist i onkologi, hematologi el.l, men annen bakgrunn kan også vurderes
 • Norsk autorisasjon
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og resultatorientert
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig engasjement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Relevant opplæring
 • Flotte lokaler i nytt sykehusbygg
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
 • Mulighet for å søke deltagelse i utviklings- og forskningsprosjekter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Cecilie Firing
Tittel: Senterleder
Telefon: 41285393
E-post: nina.firing@siv.no
Navn: Jørn Jacobsen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 91794413
E-post: joejac@siv.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset i Vestfold HF- Senter for Kreft og Blodsykdommer 
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 TØNSBERG
Søk på stillingen