Kort om arbeidsgiver

Det er ledig 12 måneders vikariat som overlege på Observasjonsposten ved Medisinsk klinikk for deg som er spesialist innen generell indremedisin eller andre indremedisinske spesialiteter. 

Vi er i gang med et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. En ser for seg at denne stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket.  

Som ledd i innføringen av akutt- og mottaksmedisin som spesialitet ved UNN er det også ønske om å bygge opp observasjonsposten til en seksjon med økt kompetanse, bedre samarbeid med akuttmottaket og mer faglig utbytte for LIS. Det er et stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin.

Som overlege vil du ha en unik mulighet til å påvirke hvordan dette skal gjøres og bidra til utformingen av framtidens observasjonspost ved UNN. Ved ønske er det gode muligheter for faglige diskusjoner i AMM-kollegiet. 

Tilsettingen er 100% dagstilling.

Det vil være mulig å inngå avtale om å delta i andre arbeidsoppgaver ved interesse/behov. Nærspesialister oppfordres til å søke. 

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjon
 • Ivareta overlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforløp
 • Deltagelse i Medisinsk klinikk sin undervisning av leger i utdanningsstillinger
 • Innføring av kvalitetsforbedrende tiltak ved seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innenfor generell indremedisin eller indremedisinske spesialiteter

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Fleksibel og gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Det forutsetter at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Faglig og personlig utvikling
 • Nært og godt samarbeid med andre seksjoner og klinikker
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Jacob Olof Odeberg
Tittel: Overlege
Telefon: +46 70 2087571
Navn: Ole Martin Hoff
Tittel: Overlege
Telefon: 93695151
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt- og mottaksmedisinsk enhet, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen