Kort om arbeidsgiver

DPS Strømme døgnenheten gir tilbud til alle typer psykiatriske lidelser. Behandlingstilbudet tilpasses denenkeltes behov. Døgnenheten samarbeider med poliklinikkene, kommunene ogfastlegene, samt spesialisthelsetjenesten for øvrig om å gi et helhetlig behandlingstilbud.  

Døgnenheten fungerer hovedsakelig som en korttidspost. Behandlingsoppholdenehar varierende varighet fra dager til uker, avhengig av problematikk ogvurderinger som gjøres ved innkomst og underveis i behandlingen. Det er totalt 25 døgnplasser på enheten hvor to av plassene disponeres av Ambulant Akutt-team (AAT), og tre avplassene er reservert for «egenstyrte innleggelser». Døgnenheten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe, med overleger i psykiatri samt psykologer påenheten. Man tilstreber å tilpasse behandlingstilbudet til den enkeltes behov.Pasienten skal kunne forvente et målrettet og strukturert behandlingstilbud.

For mer info klikk her.

Vi har for tiden ledig et 100% vikariat for lis/lege som venter på turnus eller allmennleger som trenger sykehuspraksis.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedfunksjonen for stillingen vil være behandling og oppfølging av pasienter med psykiske lidelser ved døgnenheten
 • Samarbeid med psykisk helsetjeneste i kommunene, behandlere i poliklinikk og samarbeidspartnere for øvrig
 • Som lege vil man bistå psykologene med oppgaver knyttet til somatiske avklaringer og medikamentell behandling
 • Arbeidstid er p.t. hverdager kl. 08.00-16.00. Stillingen inngår ikke i vaktordning     

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Det er et krav til stillingen at man behersker godt norsk, både muntlig og skriftlig
 • Det er en fordel å kjenne til Dips og Metavision, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet
 • Selvstendighet og gode samarbeidsevner inkludert evne til å jobbe godt i tverrfaglig team
 • Trives i en til tider hektisk hverdag

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling. 
 • Veiledning av legespesialist 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Lisa Retterholt
Tittel: Overlege
Telefon: 38 07 63 40
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Hans Henrik Alexander von Kirchbach
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 38 07 63 59
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Strømme døgnenhet, Kristiansand
Liane Ringvei 33
4638 Kristiansand S