Bydel Nordre Aker lyser ut vikariat som fastlege ved Ullevål Hageby legesenter, Niels Henrik Abels vei 2c, 0851 Oslo. Avlønning ved fastlønn (ansatt i bydelen) eller selvstendig næringsdrift etter avtale.

Varighet 3 måneder med mulighet for forlengelse. Oppstart snarest.

Fastlegeavtalen er knyttet til en liste med tak på 1450 innbyggere. Legesenteret har godt utstyrt laboratorium, det er egne rom for småkirurgi, EKG og prøvetakning. Legesenteret benytter Pridok journalsystem fra 1.7.22. 

Arbeidsoppgaver
  • Betjene fastlegehjemmel i påvente av ny hjemmelshaver
  • Ønsket deltakelse i legevakttjenesten for Oslo kommune  
  • Samarbeid med bydelens offentlige helsetjenester
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege og helst påbegynt eller gjennomført spesialisering i allmennmedisin
  • Gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Evne til å bidra til et kollegialt fellesskap
Vi tilbyr
  • Valgfrihet mellom fastlønn (ansatt i bydelen) eller selvstendig næringsdrift
  • Trivelige lokaler i en veletablert del av Oslo  
  • Godt samarbeid med bydelen
Politiattest må fremlegges.
 
Søknad sendes elektronisk via Webcruiter, ansettelse skjer fortløpende. 

Bydel Nordre Aker har rundt 53 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Nordre Aker
Kontaktpersoner
Navn: Tom Berner Sundar
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 454 84 047
E-post: tom.sundar@bna.oslo.kommune.no
Navn: Ruth Lindstad Eig
Tittel: Ass. bydelsoverlege
Telefon: 940 24 561
E-post: ruth.lindstad.eig@bna.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ullevål Hageby legesenter
Niels Henrik Abels vei 2c
0851 OSLO
Søk på stillingen