Kort om arbeidsgiver

Det søkes en LIS - lege for et vikariat med mulighet til stillingsforlengelse på vår avdeling for patologi som er landets fjerde største patologiavdeling . Vi gjennomfører ca. 35.ooo histologiske undersøkelser samt over 45.000 cytologiske undersøkelser, dessuten 450 obduksjoner, hvor mer enn halvparten er rettsmedisinske obduksjoner. Det brukes mange molekylærpatologiske tilleggsundersøkelser og vår avdeling er spesialisert på kvantitativ patologi. Avdelingen er med på mange spennende forskningsprosjekter og driver med egen forskning. Det er mulighet for unge leger til å forske og utdanne seg videre på dette området. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • LIS-lege skal jobbe med obduksjonsvirksomhet, men også med makroskopisk og histologisk vurdering av biopsier og operasjonspreparater.
 • Det skal deltas regelmessig undervisning og alle LIS-leger får veiledning og oppfølging. 

Kvalifikasjoner

 • Må ha Norsk autorisasjon som lege.
 • Kandidaten bør ha erfaring med patologi, med det er ingen absolutt betingelse.
 • Det foretrekkes noen med interesse for vårt fag.
 • Gode datakunnskaper er viktig forutsetning.
 • Kandidaten skal ha gjennomført LIS-lege I utdannelse. 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå  

Personlige egenskaper

 • Kandidaten bør være veldig interessert i faget og videre utvikling av faget i retning digital patologi.
 • Dessuten bør vedkommende klarer å jobbe både selvstendig og ansvarlig og i team med andre.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr tariffmessig lønn og arbeidstid, men utover det en interessant og spennende stilling med mulighet til videre utvikling innen forskning og metodeutvikling.
 • Vi er en avdeling som er kjent for veldig bra arbeidsmiljø og internasjonal bakgrunn.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdstilbud 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Buhr-Wildhagen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 93 53
Arbeidssted
Avdeling for patologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image