Avdeling for kirurgi ved Sykehuset Levanger er en del av Kirurgisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag HF. Avdelingen består av seksjoner for gastroenterologisk kirurgi, urologi, mamma-/endokrinkirurgi og generell -/karkirurgi. Avdelingen har 12 overlegehjemler og 8 LIS-hjemler. Vår nytilsatte kollega vil ha sitt virkested på Sykehuset Levanger.

Ved eventuell intern tilsetting, kan et vikariat bli ledig.


Arbeidsoppgaver

 • Den som ansettes vil gå inn i en 8-delt LIS-vaktordning i avdeling for kirurgi Levanger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført Lis 1-tjeneste
 • Ønskelig med kirurgisk erfaring eller erfaring fra annen spesialitet 
 • God i norsk muntlig og skriftlig kommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull, robust og positiv
 • Samarbeidsorientert og løsningsfokusert
 • Pliktoppfyllende
 • Stor interesse for å bidra til utvikling av avdelingen og fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvillig og evne til å jobbe godt og målrettet i team
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt ved tiltredelse i stillingen

Vi tilbyr

 • Et inkluderende arbeidsmiljø hvor kompetanseutvikling og teamarbeid vektlegges høy
 • Lønn i henhold til gjeldene overenskomst
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Christian Grunewaldt
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 74097452
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske avdeling,  Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger