Kort om arbeidsgiver
Helsedirektoratet opprettet 5 regionale ALIS-kontor i 2020. ALIS Vest regionkontor er lokalisert i Bergen, der Bergen kommune er vertskommune. ALIS Vest skal bistå til sammen 66 kommuner i Vestland og Rogaland, med planlegging, etablering og oppfølging av utdanningen til LIS-legen. Kontoret består i dag av tre leger i deltidsstillinger (20% - 50%), i tillegg til en rådgiver i hel stilling. Vi ønsker å utvide staben med spesialist i samfunnsmedisin og/eller allmennmedisin, fortrinnsvis hel stilling, men deltidsstilling kan vurderes. 

Arbeidsoppgaver
 • Bistå kommunene med ny spesialistforskrift for å sikre helhetlig utdanningsløp i samfunnsmedisin/allmennmedisin
 • Samarbeid med Helsedirektoratet, kommuner, Statsforvaltere, RegUt-sentre, Legeforeningen og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeide nasjonalt med andre regionale ALIS kontor, for å sikre nasjonal lik utdanning på tvers av regioner
 • Kartlegging av og bistand til kommuner med rekrutteringsutfordringer
 • Bistå kommunen i arbeid med ALIS-avtaler og skaffe kvalifiserte veiledere
 • Arrangere kurs og seminarer regionalt og nasjonalt
Kvalifikasjoner
 • Spesialist eller lege i spesialisering innen allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Andre relevante spesialiteter kan vurderes.
 • Interesse for eller erfaring fra spesialistutdanning i kommunen
Personlige egenskaper
 • God samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig, til å prioritere og fordele oppgaver i et team
 • Faglig engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr fast kommunal stilling med spennende arbeidsoppgaver i utviklingen av ALIS Vest regionkontoret. 
 • Stillingen vil telle i spesialisering i samfunnsmedisin, etter gammel og ny ordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anja Mørch-Rasmussen
Tittel: Leder ALIS Vest
Telefon: 98207775
E-post: anja.morch-rasmussen@bergen.kommune.no
Navn: Elisabeth Johannessen
Tittel: Rådgiver ALIS Vest
Telefon: 40802615
E-post: elisabeth.johannessen@bergen.kommune.no
Arbeidssted
,
5058 BERGEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image