Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø?  

Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire behandlingsposter. I behandlingen vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling. Avdelingen har en egen enhet som tilbyr konsultasjons- og liaisontjenester til Ullevåls somatiske avdelinger. Vi yter grundig og kompetent spesialisthelsetjeneste med mulighet for faglig fordypning.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut et kortvarig overlegevikariat i voksenpsykiatri. Vikariatet er ledig fra nå og ut året med mulighet for forlengelse. 

Vi ser etter deg som er spesialist i psykiatri, men det kan være aktuelt med konstituering dersom du har kort tid igjen av spesialiseringsløpet. Da er det viktig at du har akuttpsykiatrisk tjeneste fra før.

Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega! 
 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen er medisinskfaglig ansvarlig for pasienter innlagt på post.
 • Overlegen har veiledningsansvar for leger i spesialisering.
 • Delta i avdelingens 10-delte bakvaktslag.
 • Bistå enhetsleder i medisinsk faglige spørsmål.
 • Bidra til at virksomheten drives forsvarlig og i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Kvalifikasjoner

 • Søker bør ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. LIS med kort tid igjen til ferdig spesialitet vil også bli vurdert.
 • Klinisk erfaring fra arbeid innenfor akuttpsykiatri vil bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.

Personlige egenskaper

 • God formuleringsevne muntlig såvel som skriftlig.
 • God arbeidskapasitet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Du tåler å stå i krevende situasjoner.
 • Evne til og ønske om å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Engasjerende og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende, utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Et aktivt fagutviklings- og forskningsmiljø. 

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22 11 86 56
E-post: morsel@ous-hf.no
Navn: Elsebeth S. Dyrø
Tittel: Tillitsvalgt -overlege
Telefon: 986 85 333
Arbeidssted
Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for akuttpsykiatri, Ullevål
Kirkeveien 166
0368 Oslo