Kort om arbeidsgiver
Det er en ledig fastlegehjemmel hos Bylegene AS på Jessheim (2. gangs utlysning). Listestørrelse 1400 pasienter. Bylegene AS er et legesenter med fire fastleger, etablert i 2014. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Legesenteret benytter CGM journalsystem. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.bylegene.no.

Kommunen er registrert som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin, og det legges til rette for spesialisering med ALIS-avtale.

Arbeidsoppgaver
  • Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskriften med uselektert kurativ allmennlegevirksomhet
  • Deltagelse i interkommunal legevakt i moderne lokaler på Campus Gardermoen
  • Kommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentlig kan pålegges. Det er for tiden ingen kommunal bistilling knyttet til avtalen
  • Spennende og godt fagmiljø
  • Veldrevet legesenter i nyoppussede lokaler med gode kolleger
Kvalifikasjoner
  • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som lege
  • Fullført turnus/LIS1
  • Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin. Dersom du er under spesialisering, tilbyr vi Nasjonal ALIS-avtale
  • Må beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
Det legges vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis og passe inn i et etablert miljø.

Vi tilbyr
Uselektert kurativ allmennpraksis ved Bylegene AS. Ny fastlege forutsettes å inngå kollegial samarbeidsavtale med de andre legene ved kontoret, og det må oppnås enighet om overdragelse av praksis med legen som slutter. Tiltredelse etter avtale.

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven § 20a første ledd, stilles det krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attesten må ikke være eldre enn 3 mnd.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lydia Mariadasan
Tittel: Fastlege
Telefon: 41806360
E-post: lydia.mariadasan@gmail.com
Navn: Laurence Jary-Vattøy
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 47695405
E-post: Laurence.Jary-Vattoy3@ullensaker.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Veiberggata 7
2050 JESSHEIM