Kort om arbeidsgiver

Ved Døgnenheten i Tana har vi ledig fulltidsstilling for overlege/ psykiater!

Er DU vår nye kollega?

Døgnenheten Tana, Psykisk Helsevern for voksne har 10 sengeplasser. Enheten har et tverrfaglig sammensatt personale samt et aktivt og dynamisk miljø. Vi gir tilbud til pasienter med ulik problematikk som blant annet angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser. Dette er en åpen miljøterapeutisk avdeling som driver med diagnostikk, behandling og evaluering. Avdelingen innehar erfarent og kompetent spesialisert personale, inkludert psykolog, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere og ergoterapeuter. Vi samarbeider internt med DPS’ et, Kirkenes sykehus og foretaket, samt eksternt med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten og Universitetssykehuset i Nord-Norge. 

Finnmarkssykehuset er en fleksibel arbeidsgiver og kan tilby følgende for stillingen:

✔ Digitalt hjemmekontor (etter avtale)

✔ Lavere stillingsprosent dersom du ønsker det. Skriv hvilken stillingsprosent du ønsker i søknaden din.

Vi ligger ved elva Tana, på høyden mellom Tanafjorden og Varangerfjorden i et samisk område med grense til Finland. Tettstedet heter Tana bru, har ca. 713 innbyggere og er administrasjonssenteret i Tana kommune i Finnmark. Vi er lokalisert i et større helsesenter med fastleger, laboratorium, helsesøster, jordmor og tannlege. Vi har kantine på huset og treningssenter like ved. 

DPS Øst-Finnmark, Avdeling for Psykisk Helsevern og rus gir tilbud til pasienter i Øst Finnmark. Avdelingen består av Døgnenheten Tana, Voksen psykiatrisk poliklinikk/ VPP i Tana, Voksen psykiatrisk poliklinikk/ VPP i Kirkenes og Barne- og ungdomspsykiatri/ BUP i Kirkenes. 

Finnmarkssykehuset er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Kom og bli med på laget - søk stillingen!

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere innleggelser etter søknad fra fastleger, legevakt og VPP'ene
 • Gi videre behandling etter akutte innleggelser ved UNN
 • Meget varierte og interessante oppgaver med et bredt sykdomsspekter
 • Psykodynamisk og kognitiv terapi i samhandling med miljøterapi
 • Medansvarlig for oppfølging og veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialist godkjenning i voksenpsykiatri
 • Må kjenne aktuell lovverk
 • Bred allmenn psykiatrisk kunnskap
 • Du må beherske akutt-psykiatri med psykose-lidelser, suicidaltrusler, behandlingsforløp for personlighetsforstyrrelser, rus-lidelser, tilknytningsforstyrrelser, innsiktsrettet terapi og kunne delta i behandlingsforløp
 • Du må forstå miljøterapi
 • Vi ønsker du har samfunnpsykiatrisk- og sosialpsykiatrisk kunnskap og forståelse 
 • Det er en fordel at du har forståelse/ analyse av gruppeprosesser
 • Du må kunne bruke tilgjengelige midler (internett, data, bøker, kurs osv.) til å tilegne kunnskap som det er behov for, og dele den raust med dine medarbeidere
 • Veiledning og undervisning er en del av jobben
 • Du vil være med på å utvikle den psykiatriske helsetjenesten internt og være med på å delta i planlegging og eventuelle endringer i større sammenhenger
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en åpen person som også kan vise handlekraft og ta avgjørelser raskt hvis nødvendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner både innad i enheten, avdelingen, kommunene og Finnmarkssykehuset er nødvendi
 • Personlige egenskaper som gir samhold og trygghet
 • Interessert og nysgjerrig på å lære om mangfoldet i vår kultur her i nord
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Fantastisk natur med blant annet Europas beste lakseelv, ideelt for friluftsliv både på vidda og fjorden
 • Et spennende og sosialt lokalmiljø med et variert og godt kulturtilbud
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Finnmarkssykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. foretakets retningslinjer
 • Mulighet for Finnmarksavtale for overleger
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • En rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Siv Anita Carlsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 47352231
E-post: siv.anita.carlsen@finnmarkssykehuset.no
Navn: Tone Orvik Kollstrøm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 94117696
E-post: tone.kollstrom@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Døgnenheten Tana, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Helsestien 34
9845 Tana