Kort om arbeidsgiver

Nevrologisk seksjon har ledig eit års vikarat for LIS 2/3 i nevrologi. Dersom mangel på kvalifiserte søkjarar, er også LIS 1 velkomne til å søkje.
Stillinga er ledig frå snarast. 

Det er 7-delt vaktordning med tilstadevakt. 

Hovudoppgåva vår er å gi dei med nevrologiske sjukdomar diagnostikk, behandling og sjukepleie. Vi har sengepost, slageining, poliklinikk med laboratorium for klinisk fysiologi, EEG-laboratorium og fagsjukepleiarar innan epilepsi og MS.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeid på post, undervisning og rettleiing, vaktarbeid, tverrfagleg samarbeid
 • Mottak og oppfølging av pasientar

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Må beherske godt norsk både munnleg og skriftleg 
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Relevant sjukehuserfaring og kjennskap til DIPS er ønskjeleg

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Stig Erik Hegrestad
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 578 39 353
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrologisk seksjon, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde