Kort om arbeidsgiver
Overlege Ortopedi; Hoftekirurgi

Vi søker en person med interesse for åpen- og artroskopisk hoftekirurgi samt protesekirurgi.

 
Ortopedisk seksjon på Lovisenberg Diakonale Sykehus er organisert under kirurgisk klinikk og utfører cirka 4000 operasjoner per år, hvorav 1600 proteseinngrep. Kirurgisk klinikk organiserer ortopedi, øre-nese-hals- og generell kirurgi med nødvendige støttefunksjoner. Klinikken disponerer 2 sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer samt poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger og 2 LIS innen fagområdet ortopedi. Ortopedisk avdeling har for tiden 5 doktorgradsstipendiater ansatt i avdelingen.   

Andre arbeidsområder omfatter opplæring av pasienter og ansatte ved sykehuset, utdanning av spesialistkandidater, forskning, samt simuleringstrening og hospitering ved andre sykehus. Avdelingen har et betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet.

Ortopedene har 16-delt vaktturnus.

Som overlege vil du inngå i team med 16 dyktige ortopeder. Vi ser etter en kandidat med faglig tyngde og integritet.
 
Hovedoppgaver vil være:
 • Faglig fokus innen hoftekirurgi samt ansvar for å holde deg oppdatert på området
 • Oppfølging av retningslinjer og påse at avdelingen følger gjeldende prosedyrer
 • Tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper
Utdannelse:  
 • Autorisasjon som lege og godkjent spesialist i ortopedisk kirurgi

Arbeidserfaring/kompetanse:
 • Bred erfaring fra området
 • God på kommunikasjon, må beherske et skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper:
 • Omgjengelig
 • Selvstendig
 • Nysgjerrig og engasjert
 • Driftig og høy grad av gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig og i team
 
Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling.
 • Konkurransedyktige vilkår.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 
Nærmere opplysninger ved henvendelse til avdelingsoverlege Henrik Hofgaard eller klinikksjef Lars Vasli.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kirurgisk klinikk, Ortopedisk avdeling
Kontaktpersoner
Navn: Henrik Axel Hofgaard
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 979 65 959
Navn: Lars R. Vasli
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 906 96 352
Arbeidssted
Lovisenberggt. 17
0440 OSLO