Kort om arbeidsgiver

 

Vi har ledig vikariat tilknyttet Sosialpediatrisk seksjon ved Barne- og ungdomsklinikken, Oslo universitetssykehus:

Vikariatets lengde er fra 22.08.22 - 20.08.23, med mulighet for forlengelse.

Sosialpediatrisk seksjon, som denne stillingen er knyttet til, ligger under Barne- og ungdomsklinikken på Ullevål. De har tverrfaglig ansvar for pasienter i alderen 0-18 år med problemstillinger som fysisk mishandling, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse, overvekt/fedme og anoreksi. Klinisk rettsmedisinsk- og sosialpediatrisk arbeid ved Statens Barnehus Oslo og på Ullevål sykehus er en del av arbeidsoppgavene. 

I Barneavdeling for legeutdanning har vi 45 stillingshjemler for LIS hvorav 40 er faste LIS-stillinger. De øvrige er gjennomstrømningsstillinger. Det er mange ulike pediatriske fagområder i vår virksomhet som trenger rekruttering, og det er ønskelig at LIS i fast stilling får mulighet til å perfeksjonere seg i et fagområde. Leger i spesialisering i barnesykdommer er alle ansatt i Barneavdeling for legeutdanning, og har tjeneste i de barnemedisinske avdelinger, nyfødtintensivavdelingen og Barneavdeling for nevrofag. 

Stillingen er koblet opp mot vakt på Barnemedisin Ullevål.

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen» knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

 • Postarbeid, poliklinikk og vakttjeneste
 • Utvikling av egen forskning innen et gitt fagområde kan være aktuelt 
 • Deltagelse i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning er tilpliktet
 • Stillingen inngår i vaktordning for leger i spesialisering

Kvalifikasjoner

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • For å komme i betraktning må man ha pediatrisk tjeneste
 • Relevant PhD eller annen forskingserfaring
 • Sertifiseringer, kursprogram eller annen formell faglig tilleggskompetanse
 • Involvering i prosedyrearbeid og forbedringsprosjekter
 • Verv og annen innsats ut over det vanlige
 • Teoretisk og praktisk kunnskapsnivå og progresjon
 • Klinisk erfaring
 • Praksis i tråd med faglige retningslinjer                           

Personlige egenskaper

 • Kommunikasjon og samarbeidsevner (med pasienter, pårørende og kolleger)
 • Formidlingsevner (journalføring, referering, internundervisning, pasientopplæring)
 • Evne til å reflektere over egne styrker og svakheter 
 • Evne til å beherske høyt arbeidspress og ha høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø                

Vi tilbyr

 • En innholdsrik jobb i et hektisk, men godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagområde
 • God opplæring og veiledning
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Vibeke Gagnum
Tittel: Seksjonsleder Sos. ped.
Telefon: 23025541
E-post: UXGAVI@ous-hf.no
Navn: Marius Kurås Skram
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118765
E-post: uxskmt@ous-hf.no
Arbeidssted
BARNEAVDELING FOR LEGEUTDANNING - RIKSHOSPITALET/ULLEVÅL
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Søk på stillingen