Kort om arbeidsgiver
Er du en lege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss!
Vi tilbyr et fulltids overlegevikariat fra 20.06.2022. Oppstartstidspunkt kan diskuteres.
Varighet av vikariatet er 1 år, med mulighet for forlengelse. 
Hos oss vil du i arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker.
KAD Aker har 72 pasientsenger. Avdelingen er lokalisert på Aker sykehus og samarbeider med OUS om lab- og røntgentjenester som muliggjør rask utredning for pasientene.
Legetjenesten ved KAD består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin.
Avdelingen er godkjent for inntil 2 år allmennmedisinsk tjeneste i spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og er også godkjent for institusjonstjeneste. Overleger på KAD deltar i avdelingens kontinuerlige forbedringsarbeid, intern undervisning i legetjenesten, og individuell veiledning av våre ALIS leger. 
KAD er en del av Helseetaten i Oslo Kommune, og vår felles visjon er: "sammen for bedre Oslohelse". KAD skal bidra til bedre helse og økt livskvalitet for innbyggerne, blant annet ved fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling. Satsingsområder er gode pasientforløp, «hva er viktig for deg», bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.
Avdelingen er del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.
Arbeidstid: 35,5 t/u i døgnturnus med arbeid hver 4. helg.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Arbeidsoppgaver
Klinisk pasientrettet arbeid.
Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell.

Kvalifikasjoner
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Spesialist i allmennmedisin.
Erfaring fra KAD /andre relevante kliniske avdelinger vektlegges.
Veiledningserfaring vektlegges

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vektlegges:
Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
Gode evner til relasjonsbygging og samhandling. 
Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
Være et godt forbilde for yngre leger i avdelingen.
Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjetjeneste.
Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
Fast lønn etter avtale.
Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kristin Mæland Mellingen
Tittel: Assisterende seksjonsoverlege
Telefon: 92618270
E-post: kristin.mellingen@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Trondheimsveien 235
0586 OSLO
Søk på stillingen