Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig fast stilling som seksjonsoverlege i onkologi ved Kreftseksjonen. 

Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker- og Bærum kommune.  Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter, inkludert seksjoner for kreftbehandling, akuttmottak, palliasjon, forebyggende medisin samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi.  Avdelingen har i alt 560 ansatte, derav rundt 115 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner, hvorav ca. 8.500 konsultasjoner/behandlinger på kreftseksjonen.
 
Kreftseksjonen er organisert under Medisinsk avdeling og består av 6 overleger og 2 LIS. Seksjonens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk dagarbeid med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Onkologer ved kreftseksjonen gir behandling til pasienter med brystkreft, gastrointestinal kreft, urologisk kreft, lungekreft, melanom, lymfom og kreft i sentralnervesystemet. Seksjonen samarbeider tett med seksjon for blodsykdommer og palliativt team på Bærum sykehus og med Kreftseksjonen på Drammen sykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle seksjonen i samarbeid med avdelingssykepleier
 • Medisinskfaglig ansvar for kreftbehandling
 • Utføre overlegeoppgaver inkl klinisk virksomhet som onkolog
 • Personalansvar for øvrige leger ved seksjonen
 • Resultatansvar ihht seksjonens budsjett
 • Delta i avdelingens lederteam
 • Bidra til utvikling av forskningsaktivitet
 • Videreutvikle samarbeid med øvrige kreftseksjoner i Vestre Viken (Drammen og Ringerike)
 • Videreføre arbeid med digital oppfølging
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kompetanse innen forskning eller forbedringsarbeid vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å tenke helhetlig  
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt
 • Kunnskapssøkende
 • Erfaring innen ledelse og administrative verv er en fordel
 • Fleksibel og arbeidsom
 • Erfaring med å arbeide i team ses som en fordel

Vi tilbyr

 •  Et spennende og utfordrende fagområde
 •  Gode kollegaer og godt samarbeid
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99540030
Navn: Mali Sølverud
Tittel: Avdelingssykepleier
Telefon: 67809548
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image