Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus har to ledige stillinger for lege i spesialisering i psykiatri fra tidlig høst 2022.  Stillingene er tilknyttet deltakelse i 11-delt vaktturnus.
 
Vi søker engasjerte leger som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.
 
Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online.

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Vi har samlet tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB i Senter for psykisk helse og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret omfatter døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.
 
Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.
 
Sykehuset gir mulighet for gjennomføring av hele spesialiseringsløpet i psykiatri. Vi jobber systematisk med implementering av endringer i lys av spesialistforskriften og har fokus på høy kvalitet i veiledning, supervisjon og kompetansevurdering. Vi har et velfungerende rotasjonssystem innen psykisk helsevern mellom sengeposter og poliklinikk, og samarbeid med mulighet for rotasjon til Nic Waals Institutt (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Du vil få dekket utgifter til kurs, inkludert grunnkurs.
 
De to ledige vikariatene vi nå lyser ut, er knyttet til henholdsvis akuttpsykiatrisk tjeneste i avdeling for døgnbehandling og tjeneste i FACT-team, hvor fokus vil være på behandling av pasienter med psykose og bipolar lidelse. FACT er en fleksibel modell hvor arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i tverrfaglig team med medarbeidere både fra bydel og DPS. Relevant klinisk erfaring, personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
 
Vi tilbyr lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Senter for psykisk helse og rus
Kontaktpersoner
Navn: Rune Årskog
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 97490868
E-post: Rune.Arskog@lds.no
Navn: Anne Kamps
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 47 90238041
E-post: Anne.Kamps@lds.no
Arbeidssted
Lovisenberggt. 21
0440 OSLO