Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for fastlegeordningen. Det er for tiden 38 private legekontorer og 192 fastleger i Trondheim.

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vedtatt å opprette 0-hjemmel ved Flatåsen legesenter fra 2022. 

Ny lege må godta senterets internavtale.

Flatåsen legesenter er organisert som et DA. Legesenteret har fire legehjemler. Legene er spredt i alder. Tre av legene i dag er spesialister i allmennmedisin, og en er under spesialisering. Det er et godt sosialt og faglig miljø. Legesenteret er lokalisert ved Flatåsen senter, og er lett tilgjengelig for ansatte og pasienter. Det er god tilgang på kollektivtransport, og det er godt med parkeringsplasser utenfor legesenteret.

Flatåsen legesenter er veldrevet og velutstyrt med det meste av utstyr som en moderne fastlegepraksis trenger. Legesenteret holder til i lyse og trivelige lokaler på Flatåsen. Det er god bemanning med fire erfarne helsesekretærer som kjenner drift og pasienter godt. Senteret bruker per i dag InfoDoc  journalsystem.

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra 1. september 2022. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

For mer informasjon, ta kontakt med Eli Øvstedal, mobil 90867270. 

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjenester til pasienter på innbyggerlisten. Oppstart som 0-hjemmel
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 time per uke i full kurativ praksis. Det innvilges automatisk fritak av kommunale allmennlegeoppgaver det første halve året.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag en til to vakter per måned på ettermiddag / kveld.
 • Legesenteret driftselskap drives av legene og ny hjemmelsinnehaver må også overta administrative oppgaver knyttet til driften av legesenteret.
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege.
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder.
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle.
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Arbeidssted
Øvre Flatåsvei 4A,
7079 FLATÅSEN
Søk på stillingen