Kort om arbeidsgiver

Asker DPS søker overlege til døgnseksjon Sikta

Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Døgnseksjon Sikta ligger på Gullhella i Asker. Opptaksområdet er Asker kommune (inkl. tidligere Røyken og Hurum kommuner).

Døgnseksjonen Sikta er en allmenpsykiatrisk døgnseksjon, har 13 senger og tar i mot pasienter som er henvist fra Blakstad, DPS'ets poliklinikker og fastleger i Asker. Vi tar imot pasienter som både kommer for akutt / kriseinnleggelser og til behandling av mer alvorligere psykiske lidelser. Vi har et tett samarbeid med Akutt-ambulant team og det er mulighet for å følge pasienten ut fra døgnseksjonen over i et kortere poliklinisk tilbud / behandling. Seksjonen samarbeider også tett med øvrige spesialisthelsetjenester og kommunen.

Vi har nå opprettet ny overlegestilling for å styrke døgnseksjonen.

Vårt faglige felleskap på døgnseksjon Sikta og Akutt-ambulant team består i dag av 3 overleger, 1 LIS, 1 psykologspesialister, og 1 psykolog. Miljøpersonale har høy faglig kompetanse og mange har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Vi er opptatt av å styrke seksjonens faglige tilbud, drive forbedringsarbeid og jobber bl.a med å implementere en felles faglig profil med hovedfokus på ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi ønsker deg med på laget i denne utviklingen. Ta gjerne kontakt for en uformell prat. 

Arbeidsoppgaver

 • Akutte vurderinger- diagnostikk, utredning og behandling
 • Utvikle og ivareta pasienttilbudet i samsvar med seksjonens målsetting
 • Kvalitetssikre pasientdokumentasjon som journalnotater og epikriser
 • Samarbeid internt og eksternt, med behandlere og andre instanser 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Dersom du snart er ferdig med spesialisering i psykiatri er du velkommen som søker
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet
 • God arbeidskapasitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i team
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet for deltagelse i vaktordning for overleger
 • Et engasjert team med godt fag - og arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte kliniske arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Deltagelse i seksjonens kvalitetsarbeid
 • Mulighet til å delta i utformingen av tjenestetilbudet for pasientene
 • Gode velferdsordningerVi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørg Sveen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 95082297
E-post: Bjorg.Sveen@vestreviken.no
Navn: Elin Sanderud
Tittel: Overlege
Telefon: 94208433
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Asker DPS, døgnseksjon SIKTA, Vestre Viken
Røykenveien 170
1386 Asker
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsk...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image