Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Vi ønsker å styrke Familieenheten med en 100 % fast stilling som overlege - spesialist i barne og ungdomspsykiatri.

Familieenheten er en spesialisert tverrfaglig enhet i ABUP med til sammen 25,5 stillinger. Enheten
består av familieteam, sped og småbarnsteam og Nevropsykologisk team.
Familieteamet gir et utredning og behandlingstilbud til hele familien der
barnet eller foreldre er henvist. I tillegg til familie og parsamtaler har de
ulike gruppetilbud.

Sped og småbarnsteamet gir et tilbud til foreldre og barn i alderen 0-5 år med spesielt fokus på utredning og
tilknytning barn og foreldre.

Nevroteamets ansvarsområde er utredning av nevropsykologiske tilstander. De  jobber med deloppdrag for
andre enheter i ABUP, i tillegg til å jobbe  med egne saker.

Familieenheten holder for tiden på med et større forskningsprosjekt i EFST (Emosjonsfokusert ferdighetstrening
for foreldre) der familieteamet og sped og småbarnsteamet er (vil bli)
  involvert.

Vi har i dag legespesialist  i  alle team. Vi er opptatt av å finne en lege
som passer hos oss og vil gjerne tilpasse oppgaver til interesseområde innenfor
fagfeltene vi har ansvar for.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet 
 • Det et krav om å ta ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern  
 • Veiledning til foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat  og spesialisthelsetjenesten  
 • Lege i spesialisering arbeider i tverrfaglig team 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri 
 • Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres til å søke da de også vil komme i betraktning
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • Godkjent spesialist i psykiatri kan også bli vurdert
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst  
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Veiledning 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidstidsordningen er dagtid
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Margit Langerak
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 947 80 756
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Familieenheten i Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Søk på stillingen